بررسی مفاهیم فرآیند کاوی دانش بنیان در فرآیندهای بیمه ای (مطالعه موردی: فرآیند پرداخت خسارت)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 134

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INSDEV29_053

تاریخ نمایه سازی: 8 مهر 1402

چکیده مقاله:

یکی از نشانه های رشد و توسعه یافتگی اقتصاد کشورها، توسعه صنعت بیمه است. این صنعت از چندیندهه پیش همانند سایر صنایع جهت رشد و بقاء خود، از رویکرد وظیفه محوری به سمت رویکردفرآیند محوری حرکت نمود تا بتواند با مدیریت صحیح فرآیندهای سازمان به کسب مزیت رقابتیدست یابد. در صنعت بیمه ابتدا از رویکردهای سنتی بهبود فرآیندها ازجمله کایزن، شش سیگما،بازمهندسی فرآیندها استفاده شده است. این رویکردها علیرغم ایجاد بهبود نسبی، به دلیل وابستگی بهابزارهای مصاحبه و مشاهده جهت تحلیل فرآیند، منجر به صرف زمان زیاد و تحلیل هایی انتزاعی وناقص شده است. لذا به کارگیری رویکردهای فوق با شکست مواجه شده است. در دهه اخیر در برخیاز صنایع، رویکرد جدید فرآیند کاوی مورد استفاده قرارگرفته است. این رویکرد فاقد محدودیت ها ونقاط ضعف ذکرشده است و بر مبنای داده های ثبت شده فرآیند در سیستم های اطلاعاتی عمل می کند.در این پژوهش به دلیل اهمیت موضوع فرایندکاوی و کاربرد گسترد آن در صنعت بیمه، به بررسیمفاهیم فرآیند کاوی دانش بنیان در فرآیند پرداخت خسارت بیمه پرداخته می شود که می تواند برایپژوهشگران بسیار مفید باشد.

نویسندگان

عباس راد

استادیار گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران

محمدرضا جوکارمشتانی

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

علی استادهاشمی

استادیار گروه گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور واحد شاهرود، شاهرود، ایران