مداخلات سلامت از راه دور در بیماری های شریانی: مقایسه مشاوره حضوری و آموزش از راه دور

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 127

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HWCONF14_090

تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1402

چکیده مقاله:

مقدمه: تکنولوژی سلامت از راه دور در سالهای اخیر توجه فراوانی را به خود جلب کرده است و بر روشهای سنتی ارائه خدماتبهداشتی-درمانی تاثیر چشمگیری گذاشته است. استفاده از تکنولوژی سلامت از راه دور بخصوص در درمان بیماری های شریانی بهعنوان یک ابزار جدید واکنشگرا و اثربخش در ارتقای ارتباط پزشک-بیمار و بهبود بیماران مورد توجه است. این مقاله با هدف مقایسهاثربخشی و نتایج مشاوره حضوری با آموزش از راه دور در زمینه بیماری های شریانی، نگاهی دقیق به مزایا و محدودیت های سلامتاز راه دور در این حوزه ارائه میدهد.روش کار: به منظور انجام این مقایسه، جستجوی جامعی در پایگاه های اطلاعاتی الکترونیکی، از جمله PubMed ، MEDLINE وGoogle Scholar ، در محدوده زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ انجام شد. مطالعاتی که درباره استفاده از تکنولوژی سلامت از راه دور دربیماری های شریانی تمرکز داشتند و مقایسه ارتباط حضوری با آموزش از راه دور را ارائه می کردند، انتخاب شدند. اطلاعات مرتبطاز مطالعات انتخاب شده استخراج و تجزیه و تحلیل شدند تا نتایج را به صورت یک مقایسه توصیفی شامل اثربخشی مشاوره حضوریو آموزش از راه دور در بیماری های شریانی بررسی کنند. مقالاتی که همراستا با هدف تحقیق نبوده و یا به صورت نامه به سردبیرچاپ شده بودند، از مطالعه حذف شدند. از ۳۵ مقاله جستجو شده، ۱۷ مقاله مرتبط با تکنولوژی سلامت از راه دور در بیماری هایشریانی انتخاب شدند.نتایج: نتایج امیدوارکنندهای در بهبود پایبندی به دارو و نتایج بالینی در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی عروقی نشان داده شد.این رویکرد این پتانسیل را دارد که یک راه حل مقرون به صرفه و مقیاس پذیر برای ترویج پایبندی به دارو در بیماران قلبی باشد.ارائه اطلاعات، تشخیص، پایش بیماری و مراقبت پس از درمان را می توان از راه دور انجام داد که تغییرات قابل توجهی در مدیریتبیماریهای قلبی عروقی ایجاد میکند. با افزایش استفاده از مداخلات سلامت از راه دور عواملی مانند زیرساخت فناوری، پرداختهزینه و مهارت دیجیتال بیماران ممکن است مانع پذیرش مراقبت از راه دور شوند .نتیجه گیری: مداخلات سلامت از راه دور نقش مهمی در مدیریت و پیشگیری ثانویه از بیماری های قلبی و عروقی دارند. با استفادهاز این روشها، امکاناتی مانند پایش از راه دور، تشخیص، بازتوانی و آموزش بیمار را فراهم می کنند که منجر به بهبود نتایج بیمار وکاهش بار مراقبت های بهداشتی می شود. برای استفاده گسترده از این مداخلات مواجهه و رفع این چالش ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

کلیدواژه ها:

سلامت از راه دور ، بیماری های شریانی ، مشاوره حضوری ، آموزش از راه دور

نویسندگان

فاطمه السادات خدادادی

مرکز تحقیقات توسعه علومپرستاری و مامایی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

مهرداد آذربرزی

مرکز تحقیقات توسعه علومپرستاری و مامایی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران