مقایسه ویژگی‎های روان شناختی و دلبستگی به جنین در بارداری های خواسته و ناخواسته در مراجعان به درمانگاه زنان شهرستان سمنان در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 72

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HSR-19-3_008

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1402

چکیده مقاله:

مقدمه: بارداری ناخواسته می تواند موجب بروز مشکلات روانی مضاعفی در والدین شود و پیوند عاطفی آن ها با جنین را دچار اختلال نماید. در پژوهش حاضر به مقایسه ویژگی‎های روان شناختی و دلبستگی والدین به جنین در بارداری های خواسته و ناخواسته پرداخته شد. روش ها: جامعه آماری مطالعه شامل تمامی زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان امیرالمومنین (ع) سمنان بود که با بررسی پرونده پزشکی آن ها و با توجه به معیارهای ورود، نمونه ها به صورت هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه بارداری خواسته و ناخواسته قرار گرفتند (۱۰۴ زوج: ۵۱ خواسته، ۵۳ ناخواسته). جهت جمع آوری اطلاعات، از فرم اطلاعات فردی، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (Depression, Anxiety and Stress Scale یا DASS-۲۱)، پرسش نامه دلبستگی مادر به جنین Cranley و دلبستگی پدر به جنین Cranley و Weaver استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون MANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بین پدران هر دو گروه با بارداری خواسته و ناخواسته در خرده مقیاس های «اضطراب، ازخودگذشتگی، تمایز بین خود و جنین و دلبستگی کلی» تفاوت معنی داری وجود داشت. همچنین، مادرانی که دارای بارداری خواسته بودند، به طور معنی داری استرس، اضطراب و افسردگی کمتری را تجربه می کردند. میانگین نمرات خرده مقیاس های «نسبت دادن خصوصیاتی خاص به جنین، ازخودگذشتگی، تمایز بین خود و جنین و دلبستگی کل» در ماداران با بارداری خواسته به طور معنی داری بالاتر از مادران با بارداری ناخواسته بود (۰۰۵/۰ > P). نتیجه گیری: می توان گفت که ناخواسته بودن بارداری می تواند شرایط روانی والدین به ویژه مادران را به خطر اندازد و دلبستگی والدین به جنین را کاهش دهد که این موضوع می تواند صدمات جبران ناپذیری برای سلامت مادر و فرزند به همراه داشته باشد. به همین منظور، می توان از مداخلات روان شناختی مناسب طی دوران بارداری در جهت کاهش صدمات روانی به والدین بهره برد.

نویسندگان

منصوره مکبریان

Assistant Professor, Department of Motor Behavior, School of Physical Education and Sport Sciences, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

حوریه دهقان پوری

Assistant Professor, Department of Sport Management, School of Physical Education and Sport Sciences, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Teixeira C, Figueiredo B, Conde A, Pacheco A, Costa R. ...
 • Jabbari Z, Hashemi H, Haghayegh SA. Survey on effectiveness of ...
 • Ture P, Dambhare DG, Mundra A, Raut AV, Maliye CH, ...
 • Priya A, Chaturvedi S, Bhasin SK, Bhatia MS, Radhakrishnan G. ...
 • Staneva A, Bogossian F, Pritchard M, Wittkowski A. The effects ...
 • Field T, Diego M, Hernandez-Reif M, Figueiredo B, Deeds O, ...
 • Dunkel SC, Tanner L. Anxiety, depression and stress in pregnancy: ...
 • Khodakarami B, Golalizadeh Bibalan F, Soltani F, Soltanian A, Mohagheghi ...
 • Schauer M, Latartara E, Alonso-Espias M, Rossetti E, Gebert P, ...
 • Kazemi A, Dadkhah A, Torabi F. Changes of health related ...
 • Karacam Z, Ancel G. Depression, anxiety and influencing factors in ...
 • Esfahani P, Danshi Kohani Z, Arefi M. Prevalence of unwanted ...
 • Dibaba Y, Fantahun M, Hindin M. The association of unwanted ...
 • Jahani Shoorab N, Irani M, Mirzaei k, Sadeghi T, Mazloum ...
 • Mortazavi F, Damghanian M, Mottaghi Z, Shariati M. Women's experiences ...
 • Ranjbar F, Warmelink JC, Gharacheh M. Prenatal attachment in pregnancy ...
 • Condon JT. The assessment of antenatal emotional attachment: development of ...
 • Condon JT. The parental foetal relationship -a comparison of male ...
 • Cataudella S, Lampis J, Busonera A, Marino L, Zavattini GC. ...
 • Lorensen M, Wilson M, White M. Norwegian families: Transition to ...
 • Ustunsoz A, Guvenc G, Akyuz A, Oflaz F. Comparison of ...
 • Vreeswijk CM, Maas AJ, Rijk CH, van Bakel HJ. Fathers' ...
 • Wilson ME, White MA, Cobb B, Curry R, Greene D, ...
 • White MA, Wilson ME, Elander G, Persson B. The Swedish ...
 • Habib C, Lancaster S. Changes in identity and paternal foetal ...
 • Hjelmstedt A, Collins A. Psychological functioning and predictors of father-infant ...
 • Lovibond PF, Lovibond SH. The structure of negative emotional states: ...
 • Moradipanah F, Mohammadi E, Mohammadil AZ. Effect of music on ...
 • Aghebati N, Mohammadi E, Esmaeil ZP. The effect of relaxation ...
 • Cranley MS. Development of a tool for the measurement of ...
 • Abbasi E, Tahmasbi H, Hasani S, Nasiri Takami GR. comparison ...
 • Haghighi M, Rabiepoor S, Hajirahimi N. Translating and standardizing the ...
 • Shobeiri F, Ahang Poor P, Parsa P, Yazdi-Ravandi S. Comparing ...
 • Hosseini Shahidi L, Moghimian M, Tavakolizadeh J. Comparison of depression ...
 • Molina RC, Roca CG, Zamorano JS, Araya EG. Family planning ...
 • Simbar M, Khajehpoor M, Jannesari S, Alavi Majd H. Comparing ...
 • Leach LS, Poyser C, Cooklin AR, Giallo R. Prevalence and ...
 • Carlberg M, Edhborg M, Lindberg L. Paternal perinatal depression assessed ...
 • Alhusen JL, Gross D, Hayat MJ, Woods AB, Sharps PW. ...
 • Sandbrook SP, Adamson-Macedo EN. Maternal-fetal attachment: Searching for a new ...
 • Teixeira C, Figueiredo B, Conde A, Pacheco A, Costa R. ...
 • Jabbari Z, Hashemi H, Haghayegh SA. Survey on effectiveness of ...
 • Ture P, Dambhare DG, Mundra A, Raut AV, Maliye CH, ...
 • Priya A, Chaturvedi S, Bhasin SK, Bhatia MS, Radhakrishnan G. ...
 • Staneva A, Bogossian F, Pritchard M, Wittkowski A. The effects ...
 • Field T, Diego M, Hernandez-Reif M, Figueiredo B, Deeds O, ...
 • Dunkel SC, Tanner L. Anxiety, depression and stress in pregnancy: ...
 • Khodakarami B, Golalizadeh Bibalan F, Soltani F, Soltanian A, Mohagheghi ...
 • Schauer M, Latartara E, Alonso-Espias M, Rossetti E, Gebert P, ...
 • Kazemi A, Dadkhah A, Torabi F. Changes of health related ...
 • Karacam Z, Ancel G. Depression, anxiety and influencing factors in ...
 • Esfahani P, Danshi Kohani Z, Arefi M. Prevalence of unwanted ...
 • Dibaba Y, Fantahun M, Hindin M. The association of unwanted ...
 • Jahani Shoorab N, Irani M, Mirzaei k, Sadeghi T, Mazloum ...
 • Mortazavi F, Damghanian M, Mottaghi Z, Shariati M. Women's experiences ...
 • Ranjbar F, Warmelink JC, Gharacheh M. Prenatal attachment in pregnancy ...
 • Condon JT. The assessment of antenatal emotional attachment: development of ...
 • Condon JT. The parental foetal relationship -a comparison of male ...
 • Cataudella S, Lampis J, Busonera A, Marino L, Zavattini GC. ...
 • Lorensen M, Wilson M, White M. Norwegian families: Transition to ...
 • Ustunsoz A, Guvenc G, Akyuz A, Oflaz F. Comparison of ...
 • Vreeswijk CM, Maas AJ, Rijk CH, van Bakel HJ. Fathers' ...
 • Wilson ME, White MA, Cobb B, Curry R, Greene D, ...
 • White MA, Wilson ME, Elander G, Persson B. The Swedish ...
 • Habib C, Lancaster S. Changes in identity and paternal foetal ...
 • Hjelmstedt A, Collins A. Psychological functioning and predictors of father-infant ...
 • Lovibond PF, Lovibond SH. The structure of negative emotional states: ...
 • Moradipanah F, Mohammadi E, Mohammadil AZ. Effect of music on ...
 • Aghebati N, Mohammadi E, Esmaeil ZP. The effect of relaxation ...
 • Cranley MS. Development of a tool for the measurement of ...
 • Abbasi E, Tahmasbi H, Hasani S, Nasiri Takami GR. comparison ...
 • Haghighi M, Rabiepoor S, Hajirahimi N. Translating and standardizing the ...
 • Shobeiri F, Ahang Poor P, Parsa P, Yazdi-Ravandi S. Comparing ...
 • Hosseini Shahidi L, Moghimian M, Tavakolizadeh J. Comparison of depression ...
 • Molina RC, Roca CG, Zamorano JS, Araya EG. Family planning ...
 • Simbar M, Khajehpoor M, Jannesari S, Alavi Majd H. Comparing ...
 • Leach LS, Poyser C, Cooklin AR, Giallo R. Prevalence and ...
 • Carlberg M, Edhborg M, Lindberg L. Paternal perinatal depression assessed ...
 • Alhusen JL, Gross D, Hayat MJ, Woods AB, Sharps PW. ...
 • Sandbrook SP, Adamson-Macedo EN. Maternal-fetal attachment: Searching for a new ...
 • نمایش کامل مراجع