بررسی تاثیر رفتار مبتنی بر اعتماد، تمایلات همکاری جویانه، صراحت و صداقت اجتماعی بر اهرم مالی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 120

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECOCNF01_030

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1402

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رفتار مبتنی بر اعتماد، تمایلات همکاری جویانه، صراحت و صداقت اجتماعی بر اهرم مالی در میان شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و از منظر گرداوری اطلاعات از نوع توصیفی- همبستگی بوده است. نمونه آماری پژوهش شامل ۱۴۵ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۴- ۱۴۰۱ است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش نرم افزار ره آورد نوین ۳ و پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، صورت های مالی و گزارشات مبنا و سایت کدال سازمان بورس و پرسشنامه است. نتایج پژوهش نشان داد تمایلات همکاری جویانه و صراحت اجتماعی شرکت بر اهرم مالی در شرکت های فعال عضو در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد. همچنین صداقت اجتماعی شرکت و اطمینان بر اهرم مالی در شرکت های فعال عضو در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

نویسندگان

علی اکبرزاده

دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه حسابداری، واحد فسا، دانشگاه آزاد اسلامی، فسا، ایران

سهیلا عسکری حسن آبادی

استادیار گروه حسابداری، واحد فسا، دانشگاه آزاد اسلامی، فسا، ایران