تولید تصاویر موزائیک شده یکپارچه کل کشور با استفاده از تصاویر سنجنده ETM

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 83
سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,598

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEO83_16

تاریخ نمایه سازی: 4 آبان 1384

چکیده مقاله:

یکی از نیازهای اساسی مشهود در بخشهای مخت لف پژوهشی و کاربردی سطح کشور، وجود تصاویرماهواره ای کل کشور می باشد که دارای قدرت تفکیک فضایی و دقت هندسی بالا باشد و بتوان اطلاعات مورد نیاز بخشهای پژوهشی و یا مطالعاتی را با تفسیر بصری از روی آنها استخراج نمود . برای رفع مشکل فوق و تهیه یک پایه رستری از تصاویر ماهواره ای کل کشور گروه سنجش از دور دانشگاه امام حسین (ع) تصاویر یکپارچه رستری که از ETM تهیه نمود . این موزائیک تصویری از ٩١ فریم تصویر سنجنده ETM+ کل کشور را با استفاده از تصاویرترکیب رنگی باندهای ٤٣٢ تشکیل شده و یا تصاویر پانکروماتیک تلفیق گردیده است را تهیه نمود . این تصاویردارای قدرت تفکیک فضایی ١٥ متر بوده و حاوی سه باند طیفی می باشد. بنابراین در این تصاویر پوشش گیاهی به رنگ قرمز مشاهده می گردد. دقت هندسی تصاویر فوق در سطح دقت هندسی نقشه های ١:٥٠٠٠٠ پوششی کشور بوده و تصاویر فوق پس از موزائیک سازی فشرده گردیده اند. از مهمترین کاربردهای نقشه تصویری یکپارچه فوق،استخراج اطلاعات جغرافیایی، بازنگری نقشه های توپوگرافی، شناسایی مناطق مختلف، بررسی وضعیت پوشش و سایر کاربردهای مورد نیاز Tracking گیاهی، مطالعات زمین شناسی و هیدرولوژی، انجام عملیات مانیتورینگ و م یباشد. در این گزارش کلیه مراحل تهیه و اجرای پروژه فوق تشریح می گردد.

نویسندگان

سعید رضایی

پژوهشکده علوم دفاعی دانشگاه امام حسین(ع) کارشناس ارشد سنجش از دور و مه

مهدی عابدینی

دانشجوی دکترای سنجش از دور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

عبدا... اسدی

کارشناس نقشه برداری و سنجش از دور پژوهشکده علوم دفاعی دانشگاه امام حسین (ع)