بهینه سازی سبک رهبری متناسب با بلوغ سازمانی (مقاله مروری)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 93

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMECONF09_143

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1402

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر با پررنگ شدن اهمیت طرح ریزی استراتژی در سازمان ها و نیز نقش چشمگیر رهبران سازماندر برنامه ریزی استراتژیک و دستیابی به اهداف، توجه سازمانها به ارتقای مهارت رهبران افزایش یافته است.همسویی سبک رهبری با استراتژی های سازمان به عنوان یک عامل محرک در دستیابی سازمان به اهداف کمکشایان میکند. اگرچه سازمانها برای توسعه مهارت رهبران اقداما ت ارزشمندی انجام می دهند لیکن عدم وجودسازوکاری مدون برای انتخاب سبک رهبری بهینه در سازمان، نیل به اهداف را با چالش مواجه می کند. در اینراستا برخی از سازمانهای پیشرو با ارزیابی سبک رهبری و انطباق آن با سطح بلوغ سازمان، نه تنها برایهمسویی سبک رهبری سازمان با استراتژی ها برنامه ریزی میکنند بلکه محدودیت های منابع انسانی را از اینطریق پوشش میدهند. در مقاله حاضر به انواع شیوه های ارزیابی و انطباق سبک رهبری و بلوغ سازمانی اشارهشده است.

کلیدواژه ها:

سبک رهبری بلوغ منابع انسانی ارزیابی سبک رهبری ارزیابی بلوغ سازمانی

نویسندگان

سیدعلیرضا بهشتی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (مدیر تضمین کیفیت شرکت گلدیس کاشی)

سمیه منتظران

دانشجوی دکتر ای مدی ریت صنعتی (مشاور مدیرعامل شرکت گلدیس کاشی)