شناسایی و ارزیابی عوامل معماری پایدار در ساختمان های هوشمند

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 103

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARCUC02_052

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1402

چکیده مقاله:

امروزه رشد روزافزون جمعیت شهرها و محدودیت های ناشی از مصرف سوخت های فسیلی از یک سو و از سوی دیگر مشکلات به وجود آمده از قبیل گرمایش زمین، تغییرات آب و هوایی و تخریب لایه اوزون، سبب به وجود آمدن مشکلات زیست محیطی گسترده و به طور کلی تغییرات اکوسیستمی فراوانی در سطح کره زمین شده است. از این رو هدف پژوهش حاضر شناسایی و ارزیابی عوامل معماری پایدار در ساختمان های هوشمند می باشد. روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه این تحقیق در برگیرنده اساتید صاحب نظر در حوزه مورد بررسی پژوهش و گروه دوم دربرگیرنده مهندسین شاغل در پروژه های عمرانی، می باشد. در واقع روشن نمونه گیری در این تحقیق ترکیبی از دو روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند (قضاوتی) و نمونه گیری گلوله برفی است. با توجه به ماهیت روش نمونه گیری، در نهایت حجم نمونه این تحقیق برابر است خبرگان در دسترس و متمایل به همکاری تعیین شده است. نتایج پژوهش تحلیل نهایی و عوامل معماری پایدار در ساختمان های هوشمند، را با کمترین حد ناسازگاری یعنی ۰/۰۱۱۶۰ نشان می دهند. با توجه به تحلیل نهایی و تعیین اولویت معیارها براساس ANP، قابل مشاهده است که اقتصادی (E) با وزن ۰.۴۶۷۳۰ و توسعه پایدار (S.D) با وزن ۰/۲۷۷۱۸ به عنوان مهمترین معیارهای مدل یکپارچه ANP، برای رتبه بندی عوامل معماری پایداری در ساختما های هوشمند با استفاده از روش ANP، تعیین شدند.

نویسندگان

بهار عابدی

دانشجوی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی لامرد

حسین حمزوی

عصضو هیات علمی، مسئول گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی لامرد