بررسی تاثیر ویژگی های حسابرس داخلی بر حسابرسی رعایت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 302

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ITFME01_043

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1402

چکیده مقاله:

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر ویژگیهای حسابرسی داخلی بر حسابرسی رعایت می باشد. این تحقیق از حیث روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین گردآوری داده ها صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که با استفاده از روش حذفی تعداد ۹۸ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند.برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews۹ استفاده شد.نتایج نشان داد که ویژگیهای حسابرسی داخلی بر حسابرسی رعایت در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی داری دارد.

کلیدواژه ها:

ویژگیهای کمیته حسابرس داخلی ، حسابرسی رعایت

نویسندگان

محمد زینی وند

گروه حسابداری، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران