تعیین ضریب مانینگ کانال سیل برگردان غرب تهران منطقه فردوس

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 203

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUC20_044

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1402

چکیده مقاله:

معادله مانینگ یکی از اساسی ترین معادلات در مهندسی هیدرولیک است و نقش عمده ای در طراحی های هیدرولیکی دارد. از اینرو تعیین ضریب مانینگ به عنوان یکی از گام های اساسی در انجام مطالعات برشمرده می شود. مطالعه جاری، شرح نتایج تعیین ضریب مانینگ در محدوده کانال سیل برگردان غرب تهران است. برای این منظور از میکرو مولینه برای اندازه گیری سرعت جریان استفاده شده و از سنسور سطح سنج آلتراسونیک برای محاسبه عمق جریان استفاده شده است. در ادامه با داشتن اطلاعات هندسه کانال، ضریب زبری مانینگ محاسبه شده است. همچنین مدل یک بعدی کانال در نرم افزار MIKE۱۱ تهیه شده و صحت ضریب مانینگ محاسبه شده با داشتن سری زمانی عمق ورودی و خروجی کانال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده برای ضریب مانینگ کانال عدد ۰/۰۳۱۸ را نشان می دهد. اختلاف داده های مشاهداتی و سری زمانی دبی محاسباتی در خروجی در حدود یک درصد است. این موضوع صحت ضریب مانینگ محاسبه شده را نشان می دهد.

نویسندگان

محمدرضا مسعودی مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی

جعفر یزدی

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی

محمد شاه سوندی

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی