کنترل کیفیت داده های چاه پیمایی بوسیله الگوریتم خوشه بندی فضایی مبتنی بر چگالیدر کاربردهای دارای نویز DBSCAN

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 118

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

OILANDGAS01_048

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1402

چکیده مقاله:

با پیشرفت علم و فناوری و همچنین افزایش تعداد داده ها، نیاز است که روش های جدیدی جایگزین روش های سنتی و قدیمیشود. امروزه بکارگیری روش های یادگیری ماشین و داده کاوی در حال گسترش است. استفاده از این روش های جدید در جهتکنترل کیفیت داده های چاه پیمایی می تواند در کاهش زمان و هزینه کمک کند. در این پژوهش از الگوریتم خوشه بندی فضاییمبتنی بر چگالی در کاربردهای دارای نویز ( DBSCAN ) oiseNith pplications wAlustering of Cpatial Sased B-ensityD درجهت کنترل کیفیت داده های چاه پیمایی استفاده شد. داده های چاه پیمایی مورد استفاده، مربوط به سازندهای دالان-کنگاندر مرکز خلیج فارس است. از الگوریتم خوشه بندی فضایی مبتنی بر چگالی در کاربردهای دارای نویز به زبان R و در نرم افزارRStudio بر روی داده های چاه پیمایی کدنویسی شد. نتایج نشان از قابل قبول بودن این الگوریتم در جهت شناسایی نقاط پرتو کنترل کیفیت داده های چاه پیمایی در اغلب نگارها دارد. میانگین معیار نیمرخ گرفته شده برای خوشه های نگارهای صوتی،گاما، نوترون و چگالی به ترتیب ۸۲ / ۰ ، ۷۴ / ۰ ، ۶۸ / ۰ و ۵۶ / ۰ است. این الگوریتم در تشخیص خطاهایی به مانند پرشهایچرخه ای و اسپایک ها قدرتمند است. اما در تشخیص نقاط پرت در نگار چگالی خطای قابل توجه ای دارد. از نقاط قوت دیگراین الگوریتم، نیاز نبودن به تعیین دقیق تعداد خوشه است. نقطه ضعف این الگوریتم تعیین دقیق مقدار بهینه حداکثر شعاعقابل دسترس و حداقل نقاط موجود در یک خوشه است

کلیدواژه ها:

الگوریتم خوشه بندی مبتنی برچگالی ، برنامه نویسی R ، کنترل کیفیت ، دادههای چاه پیمایی ، دالان-کنگان

نویسندگان

امین سلیمانی

کارشناس ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه تهران

وحید توکلی

دانشیار زمین شناسی نفت، دانشگاه تهران،