محاسبه حجم و میزان رسوب سد حاجی آباد با استفاده از نرم افزار Civil ۳D

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 92

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MIWM02_214

تاریخ نمایه سازی: 31 مرداد 1402

چکیده مقاله:

مهمترین عامل تهدیدکننده بهره برداری از مخازن سدها پدیده رسوبگذاری در مخازن آنها می باشد. پدیده رسوبگذاری در مخزن سد علاوه بر کاهش قابلیت های مورد نظر موجب کاهش حجم مفید مخازن سد نیز می گردد. برآورد مقادیر صحیح و قابل اطمینان سطح و حجم مخازن و بررسی هندسه سد در ادوار مختلف بعد از احداث سد، به میزان قابل توجهی به مدیریت و بهره برداری از مخازن آبی می انجامد. در این مقاله سعی شده است که با استفاده از برداشتهای زمینی در محدوده سد حاجی آباد، حجم مفید این سد با استفاده از نرم افزار Civil ۳D به دست آمده و مقایسه ای با حجم دوره قبل آن انجام گیرد. برای محاسبه حجم رسوب میزان حجم مفید در ابتدای دوره طرح را از حجم مفید در سال ۱۳۹۰ کم کرده و میزان رسوب حاصل می شود.این میزان رسوب به متر از کف مخزن در پایین ترین نقطه برابر ۷/۵ متر می باشد.این میزان رسوب با توجه به این که حجم مفید سد در ابتدا برابر ۴۳/۱۱ میلیون متر مکعب بوده و هم اکنون ۲۵۷/۹ میلیون متر مکعب است برابر ۱۷۳/۲ میلیون متر مکعب می باشد.

کلیدواژه ها:

رسوب ، نرم افزار Civil ۳D ، حجم مفیدمخزن سد

نویسندگان

حسن یوسف زاده

کارشناس ارشد عمران-سازه ، آموزش و پرورش بیرجند بیرجند، ایران

زهرا اخلاقی راد

کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات،مدیریت فاوا دانشگاه بیرجند بیرجند، ایران