بررسی کاهش مرگ و میر ناشی از مین در طی مطالعه مداخله ای چهار ساله در مناطق مرزی استان ایلام

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 91

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MILIT-8-2_003

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1402

چکیده مقاله:

مقدمه. در یک مطالعه در استان ایلام روی مصدومین مین، مرگ و میر %۴/۳۶ در ۱۰۸۲ مصدوم گزارش شد. به دنبال این مطالعه و با هدف کاهش درصد مرگ و میر یک سیستم پیش بیمارستانی جهت رسیدگی به مصدومین استان طراحی شد. مواد و روش کار. در مطالعه مداخله ای که در سطح اورژانس شهر مهران از توابع استان ایلام و شبکه های بهداشت روستایی حومه آن انجام شد، ۱۰۹ نفر از پزشکان، پرستاران و پرسنل اورژانس و هلال احمر شهر ایلام، شهرستان مهران و حومه آموزش های مقدماتی و پیشرفته نجات حیات ATLS (Advance trauma life support) و (Basic trauma life support) BTLS را به روش آموزش بر روی حیوان فراگرفتند و جهت امدادرسانی با کیف های احیاء مجهز شدند؛ در سطح روستایی نیز ۴۷۲۵ نفر آموزش های مقدماتی نجات حیات را در چند سطح مختلف آموزش دیدند و به عنوان امداد رسان به سیستم امداد و نجات کمک کردند. بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ اطلاعات پزشکی تعداد ۲۸۸ مجروح مین ثبت شد و به این ترتیب فاکتورهای بهبودی (نتیجه درمان بر شدت آسیب و مرگ و میر) در بیمارستان مرکزی شهر ایلام جمع آوری گردید. از نمره شدت آسیب [Injury Severity Score (ISS)] ، برای نشان دادن این شاخص استفاده شد و شرایط فیزیولوژیک مجروح با سیستم نمره دهی (PSS)Physiologic Severity Score قبل از بیمارستان و پس از رسیدن به بیمارستان مرکزی شهر ایلام بررسی و مقایسه گردید.نتایج. سیستم امداد فوق الذکر، علاوه بر کمک رسانی به انواع بیماران ترومایی، به ۲۸۸ مجروح مین نیز امداد رسانی کرد . م یانگین نمره شدت آسیب ( ISS ) در این مطالعه ۷۳/۲۰ بود. %۳۴ مجروح در گروه ترومای شدید قرار گرفتند و ISS بیشتر از ۱۵ داشتند. مرگ و میر کلی در این مطالعه سه ساله %۲۷ بود. میانگین PSS قبل از بیمارستان ۴۰/۶ و پس از رسیدن به بیمارستان شهر ۴۳/۷ شده بود و این اختلاف، معنی دار است   (۹۱۰۷/۰- ۱۸۹/۱-)، ( (CI of difference=۹۵% . بحث. برقراری سیستم کم هزینه با تکنولوژی پیشرفته آموزشی، در زمان قبل از ورود به بیمارستان می تواند با افزایش مراقبت های قبل از بیمارستان باعث کاهش مرگ و میر مصدومین شود.