واکاوی مولفه های اثرگذار ارتقاء حیات جمعی در مراکز موسیقی کشور(جامعه آماری : شهرندان شهر ساری )

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 117

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICARCAU01_144

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1402

چکیده مقاله:

موسیقی آینه تمام نمای زندگی و فرهنگ مردم یک کشوراست که به دلیل ظرفیت هایش ، می تواند سهم بیشتری در معرفی و انتقال فرهنگ یک ملت داشته باشد.این تحقیق با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و با هدف شناسایی عوامل موثر در طراحی مراکز موسیقی تنظیم گردید و جامعه آماری این پژوهش کلیه ء شهروندان شهر ساری هستند که بر اساس جدول مورگان تعداد۳۸۹ نمونه (که متشکل از ۳.۴۸%مردو۷.۵۱%زن) می باشد.اطلاعات جمع آوری شده در قالب نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفته که نتایج بدست آمد حاکی از آن است که مولفه های کیفی در فضاهای مراکز موسیقی از اهمیت خیلی بالاتری نسبت به مولفه های فردی واجتماعی برخودار است همچنین پرسش شوندگان در پاسخ هایشان به ترتیب اهمیت به ( زیبایی شناسی در فرم ساختمان به واسطه (تلفیق معماری و موسیقی در حجم بنا) و (ایجاد امنیت روانی در فضاهایی پر جمعیتی چون مراکز موسیقی برای مردم )و (وجود پویایی و جذابیت با نور پردازی وموسیقی مناسب در شب )و (قراردادن فضاهای تمرین وآموزش موسیقی کم هزینه برای هنر جویان درمراکز موسیقی )و( دعوت از اساتید وبزرگان موسیقی برای رونق بیشتر مراکز موسیقی )و(بکار بردن رنگ های شاد وپر تحرک درمراکز موسیقی )اشاره نموده اند که این موارد به لزوم توجه بیشتر به طراحی فضاهای مطلوب موسیقی در کشور تاکید می نماید.

نویسندگان

سمیه زکیان گلوگاهی

دانشجوی دکترا ، گرایش معماری ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نو ر

مجید عالیشاه

دانشجوی دکترا ، گرایش معمار ی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شما ل

عاطفه علی پور معلم

کارشناس ارشد ، گرایش معما ری ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل

فاطمه طهماسبی

دانشجوی کارشناسی ارشد ، گرایش معماری ،موسسه آموزش عا لی پارسا