آسیب شناسی بافت تاریخی نمونه موردی بافت تاریخی شهر مروست

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 136

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCACS05_1035

تاریخ نمایه سازی: 23 مرداد 1402

چکیده مقاله:

شهر تاریخی مروست دارای ۴۰ هکتار بافت تاریخی و ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران است.این بافت تاریخی دارای ارزشهایمعماری،کالبدی ،فرهنگی ،تاریخی،اجتماعی در شهر مروست قرار دارد که هسته اولیه شکل گیری آن قلعه تاریخی مروست با قدمتاسلامی می باشد.در بافت تاریخی این شهر بناهای منحصر بفردی از جمله قلعه تاریخی،کاروانسرا،بنای گنبدی، برج نقاره خان ،حمام ومسجد و کوچه های ساباط دار ونیز خانه های تاریخی ارزشمندی وجود داردکه اهمیت رسیدگی وساماندهی آن را چندین برار می کنددر حال حاضر که با گذر زمان و گسترش شهر و تحت تاثیر عوامل مختلف ،مسائل و آسیب های از قیبل اقتصاد ی،ساختار اجتماعی وفرهنگی،آموزشی ، امنیت ، دشواری های عملیات اجرایی در فضای کالبدی ، نارسایی ضوابط میراث فرهنگی و شهرداری ،معضلات زیستمحیطی و بهداشت ،ناکارآمدی شبکه معابر بافت در حال از دست دادن هویت خود می باشد و همانند دیگر بافت های های شهری نیازمندبررسی و توجه می باشد.نکته قابل توجه که اهمیت موضوع را بیشتر می کند وجود بافت در مرکز شهر میباشد که عدم توجه و ساماندهیآن باعث فرو پاشی و ازبین رفتن شاکله اصلی شهر و بروز آسیب های متعدد می گردد.در این پژوهش سعی شده ضعف ها،آسیب ها و نگرانی بافت حاضر با بررسی مبانی نظری مربوط به آسیب شناسی بافت های شهری موردمطالعه قرار گرفته تا بتوان در نهایت با ارایه راهکارهایی برای احی ای بافت تاریخی بررسی شده ساکنین بافت همراه با هویت تاریخی واصالت فراموش شده به محلات و بافت تاریخی باز گردانده شوند و هم اینکه این محیط تاریخی پاسخگویی امروزه ساکنین باشد.

نویسندگان

سعیده اکبری

کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه پیام نور واحد رضوانشهر،ایران

سعید نخعی

کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی ،دانشگاه پیام نور مرکز تهران ،ایران