اثیر در صد آهک در مقاومت فشاری خاک رس

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,444

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

624_7620217773

تاریخ نمایه سازی: 1 آبان 1384

چکیده مقاله:

خاکهای ریزدانه رسی باتوجه به حضورگسترده ای که در سطح کشورمان دارند،مشکلات زیادی را در پایداری بستر پروژه ه های عمرانی ایجاد کرده اندکه نیازمندتثبیت قبل ازساخت و سازبوده است.برای تثبیت خاک از مواد تثبیت کننده مختلفی نظیر سیمان،آهک ،قیر،کلرور کلسیم یا سدیم استفاده می شود. انتخاب نوع ماده تثبیت کننده به عوامل زیادی از قبیل جنس خاک،شرایط جوی منطقه،وفور و سهولت استفاده در خاک،میزان بارگذاری وبهره برداری و نوع کاربردوهزینه عملیات بستگی دارد.تثبیت خاک عمدتابه دلایل زیر انجام میشود: )بهبهانی(١-بهبود مشخصات فنی خاکها ٢-اصلاح خاکهای نرم و کم مقاومت٣-تثبیت خاک ،کاهش رطوبت و یا کاهش گرد و خاک ٤-بازسازی رو سازیهای فرسوده شده راهها و غیره.آنچه در این مقاله مورد ارزیابی قرار می گیرد تاثیر افزودن آهک به خاک رس است که از طریق آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده)تک محوری ( مورد مطا لعه قرار می گیرد. نتایج حاصله از آزمایشها و مطالعات تاثیر فوق العاده آهک بر مقاومت خاک رس بوده است که با توجه به درصدمورد استفاده از لحاظ اقتصادی در پروژه های عمرانی مقرون به صرفه خواهد بود.

نویسندگان

عفت اسماعیل زاده

دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شهید رجایی-تهران

زهرا سپاهی

دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شهید رجایی تهران