رابطه نگرش به زندگی و شانس با احساس تنهایی در زنان نابارور شهر شیراز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 78

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCPP09_751

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1402

چکیده مقاله:

ناباروری یکی از دردناک ترین تجربه های زندگی زنان می باشد. با توجه به تاثیر مهم ناباروری بر زندگی زنان هدف پژوهش حاضر رابطه نگرش به زندگی و شانس با احساس تنهایی در زنان نابارور می باشد. نمونه مورد پژوهش زنان و مردان شهر استهبان بودند که تعداد ۱۲۰ نفر از آنها در محدوده سنی ۳۴- ۲۸سال هستند. روش پژوهش از نوع پژوهش توصیفی مبتنی بر همبستگی است. داده ها از طریق پرسشنامه های نگرش به زندگی، شانس و احساس تنهایی جمع آوری شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که بین مولفه های نگرش به زندگی با مولفه های احساس تنهایی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. بین مولفه های شانس و مولفه های احساس تنهایی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که زیر مقیاس تکمیل در نگرش به زندگی قدرت پیش بینی کنندگی احساس تنهایی را دارد و ۶۴ درصد از واریانس را پیش بینی می کند.

نویسندگان

مریم ارجمندزاده

کارشناسی، دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی شیراز، ایران

سمیه رمضانیان

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران