عوامل تسهیلگر و ممانعت کننده فرایند مراقبت سالمندان آسیب پذیر در خانواده :مطالعه کیفی

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 80

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJNIU-21-55_006

تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1402

چکیده مقاله:

زمینه پژوهش:با وجودیکه مراقبت خانوادگی از سالمندان، از اجزائ ضروری خدمات بهداشتی در جامعه محسوب می شوند،مطالعه کافی بارویکرد کیفی در مورد چگونگی مراقبت خانواده های ایرانی از سالمند آسیب پذیر در منزل و عوامل مرتبط با آن موجود نمی باشد . هدف:هدف این مطالعه کشف عوامل تسهیل گر و ممانعت کننده مراقبت خانواده از سالمند آسیب پذیر در منزل بر اساس تجارب مراقبین می باشد. روش بررسی :بر اساس مطالعه نظریه پایه ای ،تجربیات ۱۴ مراقب از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاری ،مشاهده درعرصه و فیلم های مستند؛ جمع آوری و باز نویسی و بر اساس رویکرد استراوس و کوربین ۱۹۹۸ تحلیل گردید.جهت حصول دقت از مرور و تایید مطالب توسط شرکت کنندگان ،اعتبار پژوهشگر ،وابستگی یافته ها، مشاهده مداوم ،تلفیق در روشهای جمع آوری داده هاو نظرات تکمیلی همکاران استفاده شد. یافته ها : مراقبین در طول تجربه فرایند "جستجوی نقطه تعادل " با دو دسته عوامل تسهیلگر و ممانعت کننده مشتمل بر ۶ زیر طبقه در هر دسته عوامل روبرو هستند. نتیجه گیری : تقویت و جلب مشارکت خانوادگی،آموزش ،تامین امکانات ، تدوین سیاستهای کلان بهداشتی و رفاهی برای حمایت مراقب و سالمند سبب موفقیت بیشتر مراقبین درارایه مراقبت می گردد.