عوامل خطر در مبتلایان به انفارکتوس میوکارد بستری در بیمارستان فاطمیه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 125

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJNIU-23-64_001

تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1402

چکیده مقاله:

زمینه و هدف:بیماری های عروق کرونر، یکی از شایع ترین بیماری های قلبی و عروقی می­باشند. این بیماری ها سردسته علل مرگ و میر در سراسر جهان و نیز در کشور ما هستند. در ایجاد این بیماری ها گروهی از عوامل خطرساز دخالت دارند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی عوامل خطر بیماری های عروق کرونر در مبتلایان به انفارکتوس میوکارد بوده است. روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه مورد شاهدی است که بر روی ۶۰ بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستری در بخش  CCU بیمارستان فاطمیه (به عنوان گروه مورد) و۶۰ بیمار بستری در بخش ENT و چشم بیمارستان امیرالمومنین (به عنوان گروه شاهد) در شهر سمنان انجام شد. ابزار جمع­آوری اطلاعات چک ­لیست بود. بیماران از نظر وجود چهار عامل خطرساز اصلی قابل تعدیل در بروز بیماری های عروق کرونر مانند، مصرف سیگار، هیپرتانسیون، دیابت، و هیپرکلسترولمی بررسی گردیدند. ۰۵/۰P< به عنوان سطح معنی دار آماری می باشد. یافته­ها: نتایج نشان داد که مبتلایان به انفارکتوس میوکارد از نظر جنس، حدود ۷/۷۱ درصد مرد و ۳/۲۸ درصد زن، با میانگین سنی ۹/۶۲ سال بودند. شایع ترین عوامل خطرساز در گروه مورد به ترتیب شامل، مصرف سیگار و هیپرتانسیون، دیابت، و هیپرکلسترولمی می باشد. نتایج آزمون کای­دو اختلاف معنی­داری را در دو گروه از نظر میزان شیوع عوامل خطرساز مانند، مصرف سیگار، هیپرتانسیون، و هیپرکلسترولمی نشان داد، اما این اختلاف در ارتباط با دیابت معنی­دار نبود. نسبت شانس (Odd's Ratio)، در ارتباط با مصرف سیگار۹۵/۲ هیپرتانسیون ۲۵/۲، هیپرکلسترولمی ۷۸/۲، و دیابت ۲ بوده است، این نسبت در ارتباط با مصرف سیگار، هیپرتانسیون، و هیپرکلسترولمی معنی دار، و در ارتباط با دیابت معنی دار نبوده است. نتیجه­گیری: یافته­ها حاکی از این است که مصرف سیگار و هیپرتانسیون، دیابت، و هیپرکلسترولمی به ترتیب شایع ترین عوامل خطرساز در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد می­باشند. بالاترین میزان نسبت شانس مربوط به مصرف سیگار است. با توجه به این که این عوامل خطرساز قابل تعدیل می­باشند، لذا شناخت این عوامل خطرساز و انجام اقدامات در جهت تعدیل آن ها در کاهش ابتلا به انفارکتوس میوکارد و مرگ و میر ناشی از آن بسیار پر اهمیت است.

کلیدواژه ها:

Myocardial infraction - Risk factors – Prevalence - Odd\'s ratio ، انفارکتوس میوکارد - عوامل خطرساز - میزان شیوع - نسبت شانس