جایگاه دیوارهای خاک مسلح MSEW باتسلیح کننده های فولادی و ژئوسینتتیکی

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,729

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

412_7398803782

تاریخ نمایه سازی: 1 آبان 1384

چکیده مقاله:

دیوارهای نگهبان خاک بایستی برای مقابله با فشارهای جا ن بی ناشی از خاک وآب ، سربارهای م ر ده و زنده ، وزن خود د ی وار ،اثرات و افت و وارفتگی و تغییرات درجه حرارت و نیروهای لرزه ای بر اساس آئین نامه های معتبر طراحی شوند.دیوارهای نگهبان خاک ب ا یستی در طول عمر خدمت پذیری خود براساس تأثیرات بلند مدت ب القوه ناش ی از فرسودگی ،تراوش آب و سایر عوامل محیطی خطرناک مؤثر بر اجزاء تشکیل دهنده دیوار ، طراحی شوند. ١-انواع دیوارهای نگهبان خاک بر مبنای آیین نامه١٩٩٦AASHTO ٢-دیوارهای خاک مسلح MSEWتوضیحات کلی در مورد آن ٣-هزینه های دیوارهای خاک مسلح

نویسندگان

پویا رخشانی

کارشناسی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد سنندج

فرشید ظهوری

کارشناسی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد سنندج