تحلیل رابطه استراتژیهای اخلاقی و محیط اخلاق مدار بر کاهش فساد اداری: نقش میانجی پرهیزگاری اخلاقی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 150

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJEST-18-1_010

تاریخ نمایه سازی: 27 خرداد 1402

چکیده مقاله:

زمینه: رهبران و مدیران سازمان با چالش­های زیادی روبه ­رو هستند، یکی از این چالشها مربوط به نبود مسائل اخلاقی می باشد که منجر به تخلفات م یشود. سازمانهایی که بر محوریت اخلاق عمل می کنند و به ­دنبال پیاده­سازی عوامل اخلاقی در سازمان هستند نسبت به سازمانهای دیگر پیشرو و موفق ترند. اخلاق به­ عنوان الزام مهم، با پوشش دادن تمامی رفتارهای رسمی و غیر­رسمی سیلی از کج رفتاریها را کاهش داده و کارکنان در سایه این الزامات با پرهیزگاری اخلاقی بیشتر برای پیشبرد اهداف سازمانی تلاش می کنند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه استراتژی­های اخلاقی و محیط اخلاق­ مدار بر کاهش فساد اداری: نقش میانجی پرهیزگاری اخلاقی انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر در زمره پژوهش­های توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور همدان به تعداد ۲۸۰ نفر می­باشد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران و نمونه­ گیری سیستماتیک تعداد ۱۶۲ نفر برآورد گردید. ابزارها شامل چهار پرسشنامه استراتژیهای اخلاقی، محیط اخلاق­مدار، پرهیزگاری اخلاقی و فساد اداری بود. روایی پرسشنامه ها مورد تایید صاحبنظران مدیریت قرار گرفت و پایایی از طریق آزمون آلفای کرونباخ به ­ترتیب استراتژیهای اخلاقی­۹۱/۰، محیط اخلاق­مدار ۸۱/۰، پرهیزگاری اخلاقی۸۰/۰، فساد اداری ۸۱/۰ گزارش شد. تجزیه وتحلیل داده ها با دو سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون از نوع معادلات ساختاری) انجام شد. یافته ­ها: نتایج نشان داد استراتژیهای اخلاقی و محیط اخلاق­مدار به شکل مستقیم و غیر­مستقیم (با میانجی­گری پرهیزگاری اخلاقی) بر کاهش فساد اداری اثر داشته ­اند. نتیجه گیری: ­ب ه­طور کلی استراتژیهای اخلاقی، محیط اخلاق­مدار و استراتژیهای اخلاقی بر کاهش فساد اداری با نقش میانجی پرهیزگاری اخلاقی موثر بوده است.

کلیدواژه ها:

Ethical environment ، Ethical strategies and moral piety ، Administrative corruption ، محیط اخلاق مدار ، استراتژیهای اخلاقی و پرهیزگاری اخلاقی ، فساد اداری

نویسندگان

علی صفایی شکیب

۱. گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

رسول رستمی مال خلیفه

۲. گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Pane P. (۲۰۱۷). Relationships between ethical climate, political behavior, ethical ...
 • Shoaa Kazemi M, Hosein Oshani M. M, Naghib F. (۲۰۱۶). ...
 • Nemati L, Rostami Mal Khalifa R, Sarshar S. (۲۰۲۱). Analysis ...
 • Cindy Phillips. (۲۰۱۹). Six characteristics of an ethical business. Available ...
 • Martin KD, Cullen JB. (۲۰۰۶). Continuities and extensions of ethical ...
 • Mirzaei S. (۲۰۲۱). Investigating the ethical factors affecting the reduction ...
 • Nemati L, Safaei Shakib A, Abdolmaleki B. (۲۰۲۱). The role ...
 • Alwani SM, Ghazibi Payamchi H, Rasouli Parskooh A. (۲۰۲۰). Ethical ...
 • Nikpour A, Manzari Tavakoli A, Purkiani, M, Selajgeh, Sanjar, Arabpour ...
 • Mesbah Yazdi, MT. (۲۰۱۵). Administrative health and ways to fight ...
 • Afzalabadi M H, Aghabagheri F. (۲۰۱۴). The effects of ethical ...
 • Hadizadeh A, Nezami Vandchgin H. (۲۰۰۸). Co-awareness of strategy and ...
 • Geddes HB. (۲۰۱۷). Integrity or compliance based ethics: which is ...
 • Basım H, Sığrı Ü, Bası H. (۲۰۱۸). Ethics lead the ...
 • Mahapatra S, Manishel P. (۲۰۱۸). Ethical strategies in corporate world, ...
 • Hill S. (۲۰۱۷). Positive vs. negative politics and behavioral intentions: ...
 • George N, Gotsis K, Zoe K. (۲۰۱۰). Ethical considerations in ...
 • Anthony B, Ojo A. (۲۰۱۵). A study of the compliance ...
 • Pope J. (۲۰۱۵). Enhancing accountability and ethics in the public ...
 • Afzali Abdul, R. (۲۰۱۲). Corruption and its impact on development: ...
 • Comrie RW. (۲۰۱۰). Identifying and measuring baccalaureate and graduate nursing ...
 • Chadegani AA, Jari A. (۲۰۱۶). Corporate ethical culture: Review of ...
 • Morley G. Morley G, Br J Nurs. (۲۰۱۶). What is ...
 • Nemati L, Rostami Mal Khalifa R, Sarshar S. (۲۰۲۰). Facilitating ...
 • نمایش کامل مراجع