ویژگی قهرمانان مثبت در نمایشنامه های کلاسیکو مقایسه آن با شخصیت هکتور در ایلیاد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 124

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MATNPAGOOHI12_069

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1402

چکیده مقاله:

حماسه و تراژدی از مهم ترین انواع کلاسیک است که موضوع آن تقلید از حالات مردمبزرگ است. پیروی از اصول مکتب کلاسیسیسم از جمله تقلید از طبیعت و اصل عقلباعث شده که قهرمانان کلاسیک از طبقات بالای اجتماعی انتخاب شوند و در ضمن دارایصفاتی برجسته و مثبت باشند. در این پژوهش ویژگی های شخصیت هکتور، قهرمان ترواو از شخصیت های مثبت حماسهی ایلیاد با شخصیت های نمایشنامه های تراژیک کرنی(لوسید، هوراس، پمپه و ردگونه) و شخصیت نمایشنامه های راسین، دیگر تراژدینویسفرانسوی (آندروماک و بریتانیکوس) به شیوه ی توصیفی-تحلیلی بررسی شد. درنمایشنامه های کرنی توجه به نام و ننگ از مهم ترین ویژگی های قهرمان است و دغدغه یاصلی قهرمان این است که شرف خویش را حفظ کند؛ شرفی که غالبا در کشاکش با عشققهرمان است و انتخاب یکی باعث از دست رفتن دیگری است. در نمایشنامه های راسینبیشتر موضوع عشق یا وفاداری به عشق مطرح است و ویژگی قهرمانان مثبت ثابت قدمبودن در عشق و فداکاری در راه رسیدن به آن است. شخصیت هکتور افزون بر قهرمانیدارای صفات برجسته ی انسانی از جمله خردمندی، توجه به آبرو و شرف و پایداری و...است؛ به همین دلیل شخصیت هکتور به شخصیت های کلاسیک نمایشنامه های کرنی وراسین شبیه است. با این تفاوت که ویژگی های مثبت شخصیت های نمایشنامه های کرنیو راسین در شخصیت هکتور به صورتی کمال یافته تر و عینی تر است؛ زیرا شخصیت حماسهنسبت به شخصیت تراژدی در سطحی والاتر قراردارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

زهرا حسینی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم