ارزیابی کارایی شعب با استفاده از ترکیب مدل تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی آرمانی( مورد مطالعه بیمه رازی)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 161

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CDASCI01_053

تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1402

چکیده مقاله:

امروزه همه مدیران دراین امر مهم اتفاق نظر درند که ریشه و اساس رشد نوین اقتصادی یا تحولاتی که تحت توسعه از آن یاد می شود، در بکارگیری نظام فنون جدید وارتقای پیوسته کارایی و بهره وری است، همچنین یکی از مسائل گریبانگر سازمان ها عدم تفکیک واحدهای غیرکارا از واحدهای کارا بصورت علمی می باشد که این موضوع مهمترین دلیل ناتوانی مدیریت در اتخاذ تصمیمات مناسب برای آینده سازمان است، چون در صورتی که در این تشخیص عاجز باشد نمی تواند منشا ناکارایی را تعیین و تبع بهره وری خود را افزایش دهد. رویکرد تحلیل پوششی داده ها، یک راهکار مدیریتی ارائه می دهد که به طور همزمان می تواند از چندین ورودی و خروجی استفاده کند، این مزایا سبب شده است تا بسیاری از محققات از این روش به عنوان ابزار تحقیق خود استفاده کنندو همچنین استفاده از روش برنامه ریزی آماری و ترکیب آن با مدل تحلیل پوششی داده ها به نوآوری تحقیق افزوده و دقت محاسبات را بیشتر کرده است، در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی ۴۵ شعبه بیمه رازی سراسر کشور استفاده شده است،برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Excel و Lingo استفاده شد که پس از تجزیه و تحلیل رتبه اول شعبه مرکزی با ۵۵/۳، رتبه دوم شهرکرد با ۷۵/۲، رتبه سوم کرج با ۰۹/۲، رتبه چهارم دکتر فاطمی با ۷۳/۱، رتبه پنجم ساری با ۴۲/۱ بوده است،پس از تحلیل حساسیت ، حساسیت شعب نسبت به متغیرهای ورودی و خروجی سنجیده شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

یاسر رزمخواه

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

علی پیرزاد

استادیار گروه مدیریت، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران