جایابی مطلوب IPFC با استفاده از برنامه ریزی ریاضی چند هدفه

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 84

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECMECONF15_065

تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1402

چکیده مقاله:

استفاده از ادوات FACTS به دلیل بهبود ظرفیت انتقال خطوط و کاهش تلفات و هزینه های مربوط به سیستم قدرت در حال افزایش می باشد و به همین دلیل ادوات جدیدی مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از این ادوات، کنترل کننده پخش توان بین خطوط (IPFC) می باشد که وظیفه اصلی آن، کنترل توان بین خطوطی سیستم انتقال است و یکی از جدیدترین ادوات FACTS می باشد. در این مقاله به جایابی و تنظیم پارامترهای قابل کنترل IPFC به صورت بهینه پرداخته شده است. هدف اصلی این جایابی بهینه IPFC به صورت چند هدفه در شبکه قدرت به منظور کاهش هم زمان تلفات سیستم، هزینه و همچنین بهبود بارپذیری سیستم با در نظر گرفتن قیود مربوطه می باشد. به منظور انجام مطالعات جایابی از الگوریتم برنامه ریزی ریاضی چند هدفه که الگوریتمی اثبات شده در این زمینه می باشد، استفاده شده است و روند جایابی بر روی شبکه ۳۰ شینه IEEE صورت گرفته است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که در این حالت کلیه شاخص ها بهبود یافته است به نحوی که نسبت به حالتی که IPFC در شبکه حضور ندارد، تلفات توان اکتیو (%)۴۳/۵۹ کاهش، بارپذیری (%)۰۸/۳۲ افزایش، تلفات توان راکتیو (%)۶۳/۲۶ کاهش و هزینه سوخت نیروگاه ها (%)۰۱/۵۹ کاهش داشته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کلیه اهداف مورد نظر در مسئله جایابی بهینه IPFC در شبکه نمونه مورد استفاده با الگوریتم ارائه شده بهبود یافته اند و بهینه سازی به خوبی انجام شده است. لازم به ذکر می باشد که کلیه شبیه سازی ها در نرم افزار MATLAB انجام گرفته است.

کلیدواژه ها:

جایابی بهینه IPFC ، برنامه ریزی ریاضی چندهدفه ، کاهش تلفات

نویسندگان

حسن عبدی نسب

۱_گروه برق ،دانشکده فنی مهندسی، واحددزفول ،دانشگاه آزاد اسلامی ،دزفول،ایران