بررسی اجمالی آرمانشهرهای عصر مدرنیته در جوامع غربی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 52

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUSCONF07_043

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1402

چکیده مقاله:

تصویر آرمانشهر از جمله مفاهیم مهم در محیط شهری است که مبنای هر گونه تصمیم، اقدام و واکنش عاطفی افراد می باشد این مفهومبازنمایی عینی و ذهنی محیط شهر، احساسات و نگرش نسبت به آن و همچنین تصویر برند شده از شهر در ذهن مخاطبان را در بر می-گیرد و در دوره های مختلف به واسطه پیشرفت علمی و شرایط اقتصادی، اجتماعی از زاویه خاصی نگریسته شده است .هدف این پژوهش بررسی اجمالی آرمانشهرهای عصر مدرنیته در جوامع غربی می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه ی کیفی است که بهصورت توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده است. بررسی ها نشان داد که مفهوم آرمانشهر در طی قرون ۱۹ و ۲۰ میلادی در جوامع غربی،تغییر و تحولاتی یافته است به طوری که در دوران و تحت تاثیر تفکرات این جنبش (مدرنیته) از جمله دستکاری مدرن فضا و توجه بیشاز حد به ماشین و بتن موضوعاتی شبیه خوانایی و نمایانی با تاکید بر فاکتورهای کالبدی، تصویر محیط شهری با نگاه پدیدارشناسانه درپی کشف احساسات ناشی از آن بر اساس تجربه زیسته افراد بود. آرمانشهر در حال حاضر نسبت به مفهوم اولیه خود در دوره مدرن کهبرگرفته از مسایل کالبدی بوده تا حدودی فاصله گرفته و مولفه ای مهم در بازاریابی در تلفیق با فناوری تلقی می گردد.

کلیدواژه ها:

آرمانشهر ، مدرنیته ، شهرسازی ، قرن ۱۹ و ۲۰ میلادی ، جوامع غربی

نویسندگان

معصومه نیاستی

دانشجوی دکتری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سیدعلی نوری

استادیار گروه معماری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران