ارتباط میان نمای ابنیه و سیمای شهر و تاثیرات آن بر شهروندان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 98

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUSCONF07_023

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1402

چکیده مقاله:

از جمله موضوعات مطرح در شهرسازی مساله سیمای ظاهری و منظر عینی شهرها می باشد امری که ذهنیتشهروندان رانیز تحت تاثیر خود قرار می دهد و بسیاری ازعناصر طراحی شهری شامل خوانایی ، تصویر ذهنی، امنیت،ایمنی ، تناسبات بصری را به دنبال دارد. نمای هر ساختمان تاثیر گذار در مجموعه شهری است که در آن حضور دارد واین تاثیر را در بدنه خیابان یا میدانی که در آن قرا ر گرفته است می گذارد. ساختمان ها به عنوان کالبد در برگیرنده ینمای شهری هستند اگر به نمای ساختمان به عنوان واحدی بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمانها فکر شودهمگونی نمای شهری از بین میرود. سیمای شهر نموداری از شخصیت و فرهنگ ساکنان آن و القاءکننده تفکر و بینشحاکم بر شهرها میباشد؛ از این روست که از اعتباری شایان توجه برخوردارند تناقض بین جنبه شهری و بیان فردی مادر صورتی میتواند از بین رود که ساختمان جزئی از شهر در نظر گرفته شود و ارتباطات آن با محیط اطراف چند جانبهباشد. وجود ابنیه فرسوده و تخریبی فاقد حیات؛ ساختمان های که چهره ای نامطلوب را به شهر داده اند وجود اینچنین ساختمان هایی که فاقد نما هستند علاوه بر تاثیر مخرب بر منظر و سیمای شهر باعث کاهش امنیت و ایمنیمسیر نیز می شوند چرا که این ابنیه تخریبی ایجاد کننده ی مکان هایی جرم خیز در شهر هستند. هدف از این مقالهجستجوی اصولی برای طراحی نما به صورت کلی و با بررسی دقیق تر در مقیاس شهری است. در این نوشتار سعی شدهاست پس از ارائه تعاریف اولیه مرتبط با نما، جداره شهری و ... اصول کلی حاکم بر طراحی نما مشخص شود و سپس درمقیاس طراحی شهری به عوامل موثر بر هماهنگی میان نماهای شهری جهت رسیدن به سیمای شهری مطلوب پرداخته می شود.

نویسندگان

مهدی میرزائی

دکتری برق، مربی فنی و حرفه ای مرکز هوراند، اداره فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، هوراند، ایران