تجزیه و تحلیل هزینه فایده استفاده از آب اقیانوس ها

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 47

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUSCONF07_015

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1402

چکیده مقاله:

تجزیه و تحلیل هزینه- فایده زیست محیطی برای پروژه ها یا سیاست هایی است که هدف بهبود محیطی یا اقداماتی را دارند که به نوعی محیط طبیعی را به عنوان یک پیامد غیرمستقیم تحت تاثیر قرار میدهند. از این روش برای تعیین گزینه هایی استفاده می شود که بهترینرویکرد را برای دستیابی به منافع و در عین حال حفظ آنها، به عنوان مثال، معاملات، فعالیتها و الزامات عملکردی تجاری ارائه میدهند.اقیانوسها تا حد زیادی بزرگترین مخزن آب روی زمین هستند. بیش از ۹۶ درصد از کل آب زمین در اقیانوسها وجود دارد. اقیانوسها نهتنها آب تبخیر شده را برای چرخه آب فراهم می کنند، بلکه به آب اجازه میدهند تا در سراسر کره زمین به عنوان جریان های اقیانوسیحرکت کند. اقیانوس ها انبارهای آبی هستند که طبیعت برای اجرای چرخه آب از آنها استفاده میکند. در این مقاله، به بررسی هزینه-فایده استفاده از آب دریاها برای بهبود محیط زیست در کشورهای مختلف و همچنین پیشرفت های حاصل شده در کشور خودمانپرداخته می شود.

نویسندگان

علی ملکشائیان

شهرداری منطقه ۲۱ تهران، تهران