معماری گردشگری و تاثیر آن بر جذب گردشگرمطالعه موردی (شهر یاسوج)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 69

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUSCONF07_009

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1402

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی توانایی ها و پتانسیل های گردشگری شهر یاسوج و تحلیل نقاط قوت وضعف و شناسایی مواردتهدیدی است، که در ارتباط با جاذبه های گردشگری این شهر وجود دارد. و تلاش در جهت تبدیل این تهدیدها به فرصت مناسب برایتوسعه صنعت گردشگری و ارائه راهبردهایی برای تقویت آن در راستای توسعه پایدار شهری است. روش انجام این پژوهش به صورتپیمایشی، توصیفی و براساس تحلیل محتوا می باشد. یافته های پژوهشی که از روند بررسی جاذبه های توریستی در شهر یاسوج دریافتشد، حاکی از این واقعیت است که این شهر علیرغم داشتن جاذبه های گردشگری فراوان، و وجود فرصتهایی برای تقویت این نقاط،برای جذب گردشگر، این شهر نتوانسته است از پتانسیل های موجود خود در این زمینه استفاده کرده و گام هایی را در جهت توسعه خودبردارد. و این امر حاکی از این است که مدیریت اصولی و توام با آینده نگری توسط مدیران و سازمان های متولی صنعت توریسم در اینشهر وجود نداشته است. لذا پژوهش حاضر سعی دارد، در حد توان خود به ارائه راهکارهایی درجهت توسعه پایدار گردشگری در این شهربپردازد. معماری می تواند نیازها اهداف و جنبه های مختلف گردشگری را شناخته و از آن برای توسعه ی گردشگری بهره گبرد معماری باترکیب امکانات و فرصت ها می تواند راهی برای پیشرفت توسعه ی گردشگری باشد. با ایجاد آثار معماری جذاب و تماشایی میتوان حتینقاط توریستی جهان را تغییر داد بر این اساس که امروزه معماری و گردشگری با هم ارتباط تنگاتنگی را ایجاد کرده اند معماری میتواندسبب شاخص شدن یک بنا و خلق فضای جدید و مورد نیاز برای گردشگری کردد.

نویسندگان

علی رضا افشون

مدرس موسسه آموزش عالی دانا یاسوج، ایران

زهرا احمدی جو

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری موسسه آموزش عالی دانا یاسوج، ایران

فاطمه غلام زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری موسسه آموزش عالی دانا یاسوج، ایران