بررسی چگونگی ساخت برج های لرزه پذیر تجاری با الگوی ساختاری زیستی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 47

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUSCONF07_006

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1402

چکیده مقاله:

قرن بیستم میلادی مسائلی از قبیل افزایش جمعیت و ضرورت استفاده بیشتر از زمین در مراکز پر تراکم شهرها، ساخت بناهای بلند را بهعنوان یک ضرروت در شهرهای بزرگ جهان مطرح نمود . با عنایت به این موضوع که کشور ما جزو ده کشوری است که با توجه به شرایططبیعی و جغرافیایی تاکنون دچار خسارات فراوانی از جمله زلزله شده است، موضوع پیش بینی خطر زلزله و اتخاذ تمهیداتی برای کاهشآسیب پذیری بناها، از اولویت طراحان و سازندگان کشور است. از سوی دیگر، بناهای بلندمرتبه تجاری با توجه به وسعت زیربنا، اسکانجمعیت زیاد و ویژگی های خاص سازه ای، از اهمیت بیشتری در کاهش آسیب پذیری برخوردارند. بنابراین در این مقاله ابتدا به شاخص هایمعماری موثر بر پایداری بیشتر این بناها در برابر نیروهای زلزله اشاره شده و سپس به بررسی مفاهیم و چگونگی استفاده از فناوری نویننانو بیواستراکچر در صنعت بلندمرتبه سازی پرداخته شده است. این پژوهش با رویکرد تحلیلی- اسنادی به روش مطالعات اسناد کتابخانه ای جمع بندی شده و در ادامه، ده نمونه از بلندترین برج های پایدار لرزه ای نوین جهانی از طریق اسناد پژوهشی جمع آوری شده ودر انتها به روش استنباطی و تحلیل محتوایی، راهکارهایی برای افزایش لرزه پذیری برج های تجاری براساس الگوی ساختارهای زیستیپیشنهاد شده است. در این پژوهش با معرفی ساختار مثلثی تار عنکبوت و بررسی آن در ساخت بلندمرتبه های معروف جهان، قدم کوچکیدر آشنایی با نانوبیواستراکچرها برداشته شد. بر اساس نتایج به دست آمده، با بهره گیری از الگوی ساختارهای زیستی میتوان علاوه برافزایش مقاومت لرزه ای برج ها، باعث بهبود رفتار معماری بلندمرتبه نیز شد.

نویسندگان

مهدی سلیمانی

گروه مهندسی عمران،دانشگاه فنی و حرفه ای قاضی طباطبایی، ارومیه

محمد قربانزاده

گروه مهندسی معماری،دانشگاه فنی و حرفه ای قاضی طباطبایی، رومیه

مهران صاحب رافت

گروه مهندسی عمران،دانشگاه فنی و حرفه ای قاضی طباطبایی ، ارومیه