بررسی شایستگی های حرفه ای معلمان و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 352

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPES02_037

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1402

چکیده مقاله:

این تحقیق به منظور برسی شایستگی های حرفه ای معلمان و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان صورتگرفته است . شایستگی های حرفه ای معلمان دارای ابعاد گوناگون است و کسب و ارتقای این شایستگی ها می تواندتاثیر به سزایی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد.روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است . ضرورت برسی شایستگی های حرفه ای معلمان با توجه به دامنه تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بسیار مهم میباشد.شایستگی های حرفه ای معلمان می تواند در فرایند اعتماد،ارتباط ، انتقال و ارزیابی و ارزشیابی تاثیر به سزاییداشته باشد. پیشرفت تحصیلی وظیفه ای است که بر عهده معلمان و خانواده دانش آموزان می باشد. در این تحقیقضمن تعریف عوامل شایستگی های حرفه ای معلمان ،راهکارهایی برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارئه شده است.

کلیدواژه ها:

شایستگی های حرفه ای معلمان ، پیشرفت تحصیلی ، دانش آموزان

نویسندگان

مهدی بابایی

دانشجوی دانشگاه آزاداسلامی واحد زنجان