تاثیر ساختار مالکیت بر محافظه کاری مشروط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 157

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM09_375

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1402

چکیده مقاله:

محافظه کاری یکی از ویژگیهای مهم کیفی اطلاعات مالی ا ست . پژوهش حا ضر با هدف برر سی تاثیر ساختار مالکیت بر محافظه کاری مشروط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است . جامعه آماری پژوهش شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بوده که تعداد ۱۲۰ نمونه از بین آنها انتخاب گردیدند. بازه زمانی مورد مطالعه ، سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ بوده است . تجزیه و تحلیل دادهها به کمک نرم افزار Eviews و آزمون پانل دیتا انجام پذیرفت . یافته های پژوهش نشان داد ساختار مالکیت با محافظه کاری مشروط رابطه ی مثبت و معنی داری دارد.

کلیدواژه ها:

ساختار مالکیت ، محافظه کاری مشروط ، بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

یاسمن خلیلی

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

تینا روحانی

کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی پارسا