اثر آموزش به شیوه های ضمن خدمت، از طریق نرم افزارهای کامپیوتری بر توانمندسازی تعاونی های استان قم

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 107

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMIER-4-11_001

تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1402

چکیده مقاله:

هدف از انجام تحقیق بررسی اثر اثر آموزش به شیوه های ضمن خدمت، از طریق نرم افزارهای کامپیوتری و جواری بر توانمندسازی تعاونی های استان قم بود. روش تحقیق توصیفی ‍ همبستگی بود. جامعه آماری کلیه مدیران ارشد تعاونی های فعال استان قم بودند. تعداد تعاونی های موجود در استان قم ۳۶۵ تعاونی می باشد که با استفاده از جدول گرجسی و مورگان تعداد نمونه ۱۸۶ تعاونی می باشد. به منظور دست یابی به این تعداد نمونه تعداد ۲۲۰ پرسش نامه در کل جامعه آماری و بین مدیران توزیع گردید که از این تعداد، ۱۹۰ پرسش نامه جمع آوری گردید. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. داده ها با استفاده از رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که نقش آموزش ضمن خدمت با داشتن مقدار بتای « ۰.۳۸۳ » و سهم « ۱۵.۹ » درصدی در تبیین تغییرات، بر توانمندسازی تعاونی های استان قم موثر است. همچنین نقش آموزش از طریق نرم افزارهای کامپیوتری مرتبط با داشتن مقدار بتای « ۰.۳۵۶ » و سهم « ۱۴.۱ » درصدی در تبیین تغییرات، بر توانمندسازی تعاونی های استان قم موثر است. سایر یافته ها نشان داد که نقش آموزش جواری با داشتن مقدار بتای « ۰.۴۱۲ » و سهم « ۱۷.۶ » درصدی در تبیین تغییرات، بر توانمندسازی تعاونی های استان قم موثر است.

نویسندگان

ابراهیم امیرآبادی فراهانی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (

حسن معینیان

کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی پارسا