حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان راه حلی برای تعادل بین رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 59

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HELSCONFE01_128

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1402

چکیده مقاله:

چالش ایجاد تعادل در رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست، توسعه قوانین بین المللی محیط زیست را برانگیخته است که به دنبال تنظیم فعالیت هایی هستند که بر محیط زیست در سطح جهانی تاثیر می گذارند. این مقاله به بررسی نقش حقوق بین الملل محیط زیست در دستیابی به این تعادل و اثربخشی اصول آن در ارتقای توسعه پایدار می پردازد. کشورهای در حال توسعه با نیاز حیاتی به رشد اقتصادی مواجه هستند اما اغلب فاقد منابع لازم برای رعایت مقررات زیست محیطی هستند که منجر به تخریب محیط زیست می شود. سیستم های حقوقی و اقتصادی این کشورها باید به گونه ای طراحی شود که از رشد اقتصادی پایدار حمایت کند که نگرانی های زیست محیطی را در نظر بگیرد. سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نقش مهمی در حمایت از شیوه های توسعه پایدار و ترویج رشد سبز دارند. انتقال به منابع انرژی تجدیدپذیر یک موضوع ضروری برای دستیابی به توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست در نظر گرفته می شود. چارچوب های حقوقی بین المللی از ترویج و توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر حمایت می کنند و نقش آنها را در حفاظت از محیط زیست به رسمیت می شناسند. در نتیجه، اصول حقوق بین الملل محیط زیست نقش مهمی در ایجاد تعادل در رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست دارد. اجرای بهتر این اصول از طریق بهبود دسترسی به عدالت زیست محیطی، افزایش آگاهی عمومی و ایجاد چارچوب های نظارتی قوی تر ضروری است. کشورهای در حال توسعه با کمک سازمان های بین المللی می توانند به رشد اقتصادی پایدار دست یابند و در عین حال حفاظت از محیط زیست را در اولویت قرار دهند. گذار به منابع انرژی تجدیدپذیر یک موضوع کلیدی برای دستیابی به این تعادل است و سیاست گذاران باید چارچوب های قانونی روشنی را اتخاذ کنند که این انتقال را تسهیل کند.

کلیدواژه ها:

حقوق بین الملل محیط زیست ، توسعه پایدار ، رشد اقتصادی ، حفاظت از محیط زیست ، انرژی تجدیدپذیر

نویسندگان

فرزاد اسلامی مهدی آبادی

دانشجو کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی