دیسترس اخلاقی در پرستاران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 88

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HELSCONFE01_126

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1402

چکیده مقاله:

دیسترس اخلاقی در پرستاری، به معنای انجام اعمالی متضاد با اعتقادات اخلاقی مربوط به پرستاران میباشد، که امروزه این موضوع به عنوان یکی از چالشهای مهم نظام بهداشتی تبدیل شده است. هدف از این مطالعه بررسی مطالعات انجام شده در زمینه این موضوع می باشد. برای این منظور جهت یافتن مقالات مرتبط پایگاه اطلاعاتی PubMed ،Scopus ،Google Scholar و پایگاه اطلاعاتی ملی نظیر SID ،IranDoc و MagIran مورد بررسی قرار گرفتند. و در نهایت پس از حذف مقاله های تکراری، تعدادی مقالات مناسب موضوع انتخاب شدند. نتایج نشان داد که در اکثر مقالات بین دیسترس اخلاقی و فرسودگی شغلی پرستاران ارتباط مستقیمی وجود دارد. شر ایط ایجاد کننده ی دیسترس اخلاقی نقش مهمی در کیفیت مراقبت داشته ضمن ایجاد اثر منفی بر روند درمان بیماران، با تاثیر بد بر روی پرستار، منجر به فرسودگی شغلی در وی گشته و در نهایت باعث عدم کارایی سیستم های بهداشتی خواهد شد. آگاه کردن پرستاران نسبت به پدیده ی دیسترس اخلاقی و عواقب آن و هم چنین، با ارائه ی راه کارهای مناسب، انجام مشاوره های دوره ای از بروز آن جلوگیری کرد.

نویسندگان

زهرا شریفی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، مربی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، ایران

مروارید نهی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، مربی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، ایران