تاملاتی روش شناختی در مکاتب ادبیات تطبیقی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 103

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

COLITCONF02_016

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1402

چکیده مقاله:

تطبیق، همواره موضوع مباحث نظری بسیاری در مطالعات ادبی و دین شناختی بوده است؛ با این حال بندرت از منظر روش شناختی مورد بحث قرار گرفته است. در درازنای تاریخ اینرشته نیز، مطالعات تطبیقی به لحاظ کمی سهم قابل توجهی به خود اختصاص داده است؛ اما این سوال که چگونه تطبیق به مثابه یک روش به کار گرفته می شود کمتر موضوع پژوهشیمستقل بوده است. مساله اصلی این مقاله آن است که مکاتب شناخته شده ادبیات تطبیقی، اعم از فرانسوی و امریکایی، از کارآمدی لازم برای تطبیق های بین رشته ای، مثلا مقایسه متوندینی و متون ادبی، برخوردار نیستند؛ بنابراین باید الگویی مجزا و مستقل برای این دسته از تحقیقات، پیشنهاد کرد. ازین رو کوشیده ایم چهارچوبی روش شناختی برای این قبیل تطبیق هاارائه کنیم که هم دربرگیرنده پیکربندی کلی ( اهداف، حالات، موازین و دامنه ها) باشد و هم شامل فرایند (گزینش، توصیف، همنشانی، بازتوصیف و نظریه پردازی) یک مطالعه تطبیقیباشد. برای نیل بدین مقصود با رویکردی بین رشته ای از روش شناسی دین شناسی تطبیقی بهره گرفته، مدلی ارائه کرده ایم که در پژوهش های تطبیقی ادبی - دینی قابل اعمال باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حسن اکبری بیرق

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان