نوسانات وزیکول لیپیدی مدلی از پوشش ویروس کووید-۱۹ در اثر افزایش دما با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی درشت دانه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 96

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TAAPY02_062

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1402

چکیده مقاله:

اغلب ویروسها دارای غشا هستند ویروس کووید-۱۹ از جمله آنها است. با استفاده از وزیکولهای لیپیدی می توان غشای دولایه لیپیدی ویروسها را مدلسازی کرد. این غشاها به شدت به حرارت حساس هستند انبساط و نوسانات گرمایی پوشش لیپیدی دو عامل برای ایجاد تنش در پوشش ویروس هستند و بنابراین تجزیه و تحلیل کمی افزایش نوسانات وزیکولهای لیپیدی در اثر افزایش دما که منجر به پارگی این غشاها و در نتیجه نابودی ویروس شود، حائز اهمیت است. در این تحقیق با استفاده از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی درشت دانه تاثیر افزایش دما روی پایداری وزیکول متشکل از هفت لیپید که مدلی از پوشش ویروس کووید-۱۹ است، بررسی شد و با نوسانات وزیکول تک لیپید در اثر افزایش دما مقایسه گردید. با افزایش دما مشاهده شد که شعاع وزیکول تک لیپیدی افزایش می یابد که با توجه به انبساط گرمایی قابل توجیه است و نشاندهنده تمایل آن به واپاشی در زمانهای طولانی تر است. اما برخلاف وزیکول تک لیپیدی شعاع وزیکول هفت لیپیدی با افزایش دما کاهش می یابد. همچنین با افزایش دما نرخ فلیپ-فلاپ در دو نوع وزیکول افزایش مییابد ولی در وزیکول هفت لیپیدی سرعت رخ دادن این پدیده بسیار بیشتر است که نقش لیپیدهای متنوع خود میتواند عاملی برای کاهش شعاع و افزایش نرخ پدیده فلیپ-فلاپ در وزیکول هفت لیپیدی باشد.

نویسندگان

سمانه قنبری کاشان

پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان

نرگس نیکوفرد

پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان

حامد احمدی ترکمانی

دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.