شناسایی ماهیت و نحوه عملکرد مراجع قضایی صالح بر دعاوی سازمان ثبت اسناد و املاک

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 67

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RELIGI08_015

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1402

چکیده مقاله:

مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی (اجراییه) دادگاه محلی است که در حوزه آن، دستور اجرا (اجراییه) صادر شده است هر چند موضوع سند مال غیرمنقول و در حوزه قضایی دیگر باشد. لذاتقاضای ابطال اجرائیه راجعبه رهن ملک که توسط اداره ثبت محلی غیر از محل وقوع ملک صادر شده، در صلاحیت محلی دادگاه محل صدور اجرائیه است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مراجع قضایی صالح بر دعاوی سازمان اسناد و املاک پرداخته استو طبق نتایج بدست آمده از تحقیقات مشخص شد که مرجع صالح در رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت اسناد و املاک به صدور سند مالکیت، دادگاه عمومی حقوقی است نه دیوان عدالت اداری. زیرا در خصوص این موضوع، تصمیم و اقدامی از سوی اداره فوق یا ازسوی مامورین آن، که مغایر با قانون باشد صورت نپذیرفته تا دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت باشد. همچنین با توجه به اینکه محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی بوده در صورت تردید بین صلاحیت محاکمقضایی دادگستری و مراجع دیگر، محاکم عمومی صالح به رسیدگی هستند.

کلیدواژه ها: