مدلسازی و تخمین ذخیره کانسار آهن گلالی با استفاده از روشهای زمین آماری ، کردستان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 225

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GSI41_022

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1402

چکیده مقاله:

مدلسازی کانسار و برآورد میزان ذخیره در انتهای عملیات اکتشافی و براساس تمام مطالعات انجام شده در مرحله اکتشاف می باشد. این مدلسازی مبنای طراحی و مطالعات بعدی شامل استخراج و فرآوری معدن است . در این پژوهش به مدلسازی و تخمین ذخیره کانسار آهن گلالی پرداخته شده است . گلالی یکی از کانسارهای آهن در استان کردستان، شهرستان قروه واقع شده است . این کانسار از چند بخش تشکیل شده است که در این پژوهش مطالعات کانسار گلالی ۱ ارائه شده است . جهت مدلسازی در این کانسار از دادههای ۱۷۲گمانه اکتشافی (مغزه گیری و پودری ) با مجموع حدود ۸۵۰۰ متر حفاری استفاده شده است . ابتدا با توجه نوع دادهها و وضعیت زمین شناسی کانسار کامپوزیت سازی انجام شد که طول ۵ متر به عنوان بهینه انتخاب شد. روندهای مختلف بررسی و در ادامه با استفاده از روشهای زمین آماری فضای تخمین و ابعاد بهینه بلوکها تعیین گردید. در ادامه تخمین عیار برای بلوکها با روش کریجینگ انجام شد. براساس عیار حد و میانگین های مختلف میزان ذخیره کانسار برآورد گردید. براساس دستورالعمل های موجود رده ذخیره مشخص شد. براساس مطالعات انجام شده میزان ذخیره اندازهگیری شده در این کانسار ۵/۱۰ میلیون تن با عیار میانگین ۶/۴۰% می باشد. همچنین میزان کل ذخیره حدود ۵/۲۲ میلیون تن با عیار میانگین ۵/۳۸% می باشد.

نویسندگان

کامران مصطفائی

دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی معدن، سنندج

آرش نجفی

دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی معدن، سنندج

سهیل سعیدی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سرپرست دفتر فنی معدن گلالی، قروه

هوشیار محمدزاده

دانشگاه صنعتی همدان، سرپرست معدن گلالی، قروه