بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تصمیم گیری مدیران دبیرستان های شهرستان ایذه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 290

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME10_049

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1402

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر سبک های تصمیم گیری مدیران می باشد. جامعه ی آماری اینپژوهش شامل ۷۰ مدیر و ۲۵۰ دبیر در مقطع متوسطه می باشد ، نمونه گیری به روش خوشه ای، یک نمونه آماری شامل۴۵ مدیر و ۴۵ دبیر در نظر گرفته شد پژوهش از نوع توصیفی است. ابزار پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته می باشد.نتایج تحقیق نشان داد بین فرهنگ سازمانی مبتنی بر تداوم رویه و سبک تصمیم گیری استبدادی، بین فرهنگ سازمانیماموریتی با سبک تصمیم گیری مشاوره ای، همچنین بین فرهنگ سازمانی مشارکتی با سبک تصمیم گیری مشارکتیرابطه معنی داری وجود دارد، و بین فرهنگ سازمانی انعطاف پذیری با سبک تصمیم گیری تفویض اختیاری رابطه معنیداری وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

سازمان (organization) ، فرهنگ (culture) ، فرهنگ سازمانی (organizational culture) ، تصمیم گیری (decision making)

نویسندگان

محمود دانیالی ده حوض

گروه حسابداری واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه، ایذه، ایران