بررسی نقش سواد رسانه در سرمایه اجتماعی معلمان تربیت بدنی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 71

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RAVAN05_1611

تاریخ نمایه سازی: 1 خرداد 1402

چکیده مقاله:

با توجه به تغییرات پرشتاب در عرصه های مختلف دنیای امروز، نهاد آموزش و پرورش نیازمند تحول و توجهی دوصد چندان است تا بتواند وظایف اساسی خود را در آموزش و پرورش نسل فردای کشور به گونه ای بایسته و شایسته انجام دهد. یکی از ابعاد مورد توجه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت است. درواقع در مبانی نظری تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران، رسانه در کنار نظام آموزش و پرورش، خانواده و نهادهای غیر دولتی به عنوان یکی از چهار رکن اصلی محسوب میشود و برای تحقق اهداف متعالی این سند، آموزش سواد رسانه ای ضرورت دارد. سواد رسانه ای نهضنی علیه رسانه ها نیست، بلکه عادات رسانه ای افراد را تغییر میدهد و با هوشیار کردن مخاطبان به آنان می آموزد چطور از رسانه ها استفاده کنند. در صورتی که معلمان از سواد رسانه ای کافی برخوردار باشند، میتوانند در نحوه برخورد و تدریس خود مواردی چون تفکر و نگاه نقادانه به رسانه ها، جامعه پذیری مناسب و نحوه مواجهه صحیح با رسانه ها را به دانش آموزان یاد دهند و این باعث میشود که سواد رسانه ای دانش آموزان هم در سطحی بالاتر قرار گیرد و در نهایت شاهد کیفیت مطلوب آموزشی باشیم سواد رسانه ای یکی از واژه های بسیار معمول و آشنایی است که همه ما با آن به نحوی درگیریم و در مقابل ان سرمایه های اجتماعی نیز از عواملی است که در سازمان ها بسیار مورد توجه است از ابعاد سرمایه اجتماعی بعد ساختاری مهم ترین و کم اهمیت ترین آن بعد ارتباطی بود. مهم ترین بعد کیفیت زندگی معلمان تربیت بدنی سلامت جسمانی و کم اهمیت ترین آن سلامت محیطی بود. همچنین، ارتباط مثبت و معناداری بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی وجود دارد .این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین سواد رسانه ای در سرمایه اجتماعی معلمان تربیت بدنی صورت گرفته است نتیجه گیری میشود که سرمایه اجتماعی به مثابه پیش بینی کننده مهم کیفیت زندگی معلمان است و تمرکز بر ابعاد ارتباطی میتواند به تقویت کیفیت زندگی معلمان کمک نماید.

نویسندگان

محمدعظیم پیری زهی بخشانی

کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی، گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

مهدیه پیرزهی بخشانی

کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی، گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود