بررسی پاسخ آنزیم گایاکول پراکسیداز در گیاه وایه گل سفید (Ammi majus) تیمار شده با ملاتونین تحت شرایط تنش گرما

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 111

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPSA14_034

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

در حال حاضر، گیاهان دارویی در عرصه پزشکی جایگزینی شایسته برای داروهای شیمیایی محسوب می شوند.Ammi majus گیاهی یکساله و علفی متعلق به خانواده Apiacea می باشد.میوه این گیاه حاوی ترکیباتی مانند سورالن، زانتوتوکسول، آمیدین، برگاپتن، رزین، موسیلاژ و آمبلیفرون است.گیاهان در دوره رشد و نمو خود با انواع مختلفی از تنشها مواجه میشوند. تنش گرما یکی از مهمترین تنشهای محیطی محسوب میشود. بنابراین شناسایی پاسخ مولکولی و فیزیولوژیک گیاهان نسبت به تنش دمای بالا و کاربرد تحریک کننده هایی که منجر به افزایش تحمل گیاهان میشوند مهم و ضروری به نظر میرسد. هدف از این تحقیق بررسی پاسخ فیزیولوژیکی A. majus نسبت به تنش گرما تحت تاثیر تیمار با سطوح مختلف ملاتونین می باشد.در این تحقیق ابتدا بذور A. majus در گلخانه در دمای ۲۴ درجه سانتی گراد با سه تکرار کشت گردید. گیاهان در مرحله قبل از رسیدن میوه (میوه نارس) ۷ بار با سطوح مختلف هورمون ملاتونین ۰ppm) و(۶۰ محلول پاشی شده و جهت اعمال تنش گرما به اتاقک رشد با دمای ۴۲±۲ درجه سانتی گراد منتقل شدند و در زمان های مختلف ۷۲،۴۸،۲۴،۱۲ ساعت از میوه نارس نمونه برداری شدند. فعالیت این آنزیم با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج۴۷۰ نانومتراندازه گیری شد. فعالیت این آنزیم با فاز تاخیری۶۰ ثانیه ای به مدت ۵ دقیقه با فواصل زمانی۳۰ ثانیه ای ثبت گردید. در این آنزیم میزان جذب با گذشت زمان روند افزایشی دارد و بر اساس مقدار جذب ترکیب نارنجی رنگ تتراگایاکول در میلی گرم غلظت پروتئین میزان فعالیت آنزیم گایاکول محاسبه گردید.طبق آنالیز آماری اثرات سطوح مختلف تنش گرما، ملاتونین و اثرات متقابل سطوح مختلف گرما در ملاتونین برای گایاکول پراکسیداز افزایش یافت. اعمال تنش گرما در هر چهار سطح باعث افزایش فعالیت این آنزیم نسبت به شرایط نرمال(عدم کاربرد ملاتونینو گرما) شد.کاربرد ملاتونین در گیاهان تیمار شده با سطوح مختلف گرما باعث افزایش فعالیت این آنزیم نسبت به شرایط تنش گرما (بدون کاربردملاتونین) شد. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد ملاتونین برونزاد با تحریک سیستم دفاع آنتی اکسیدانی و تعدیل گونه های فعال اکسیژن و همچنین تجمع پروتئین کل به صورت قابل توجهی منجر به افزایش تحمل گیاه نسبت به تنش گرما میگردد.طبق مطالعات فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز در اثر تنش کم آبی درگیاه گوجه فرنگی افزایش می یابد. افزایش فعالیتهای آنتی اکسیدان بعد از اعمال تنش در منابع مختلف گزارش شده است.

کلیدواژه ها:

/ Ammi majus ملاتونین/ تنش/ گایاکول پراکسیداز.

نویسندگان

فاطمه علی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

سجاد رشیدی منفرد

دانشیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

امین ابراهیمی

دانشیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود