مروری بر اثر درمانی Cordyceps sinensis بر سرطان سینه با اثر بر ماکروفاژ پلاریزاسیون

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 38

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPSA14_016

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

مقدمه: سرطان سینه به عنوان یکی از شایعترین تومورهای بدخیم شناخته شده زنان ، به طور قابل توجهی علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان زنان، در سراسر جهان است. طبق آمار GLOBOCAN، در بین انواع سرطان در سال ۲۰۲۰، سرطان سینه در ایران، بالاترین میزان ابتلا و پنجمین عامل مرگ و میر در میان زنان میباشد. اخیرا به دلیل توسعه ی برنامه های تشخیصی و داروها، کاهش قابل توجهی در میزان مرگ و میر ناشی از سرطان پستان مشاهده شده است. تا کنون تلاشهای مستمری برای کشف شیوه های درمانی موثر صورت گرفته است که یکی از امیدوارکننده ترین آنها، ریز محیط توموری است. با پیشرفت تحقیقات سرطان، نقش مهم ریز محیط توموری نیز افزایش یافته است. اگرچه ریز محیط توموری را نمیتوان به عنوان سلول واحد توموری در نظر گرفت، اما به صورت ثابت در ناحیه تومور قرار دارد. ریز محیط توموری، شامل عناصر سیستم ایمنی (مانند ماکروفاژها و لنفوسیتها)، فیبروبلاست، میوفیبروبلاست و سلولهای بنیادی مزانشیمی است. در میان سلولهایی که ریز محیط توموری سرطان سینه را تشکیل میدهند، ماکروفاژهای مرتبط با تومور جزء غالب توده تومور هستند که دراکثر موارد بیش از ۵۰ حجم توده را تشکیل میدهند.یکی از مهمترین داروهای گیاهی که امروزه ثابت شده نقش مهمی در فعالیت های ضد سرطانی با اثر بر ماکروفاژها دارد، داروی Cordyceps sinensis است. اثرات تنظیمکننده سیستم ایمنی C. sinensis بر روی ماکروفاژ، از جمله ارتقاء فعالیت فاگوسیتیک، آزادسازی سایتوکاینها و القای آپاپتوز و اتوفاژی، از مهمترین مکانیسمهای ضد سرطانی این دارو میباشد. در این مطالعه یک طرح کلی از C. sinensis از جمله ساختار و اثرات فارماکولوژیک و نقش آن در سیستم ایمنی و کمک به روند درمانی سرطان سینه ارائه میشود.روش کار: در این مطالعه، مقالات مرتبط با C. sinensis و مکانیسم آن بر مهار رشد سرطان سینه بوسیله ماکروفاژ پلاریزاسیون، تا آوریل ۲۰۲۲ در پایگاه داده های مختلف از جمله PubMed، Scopus و Google Scholar با استفاده از کلمات کلیدی "Cordyceps sinensis"، "Breast Cancer"، "Cytokine" و "Macrophage polarization" مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج: Cordyceps sinensis رشد سرطان سینه را از طریق فعالسازی مسیر NF-kB، مهار بیان سایتوکاینهای پیش التهابی، ترویج ترشح سایتوکاینهای ضد التهابی و ارتقاء پلاریزاسیون ماکروفاژ M۱ مهار میکند.

کلیدواژه ها:

سرطان سینه/ سایتوکاین/ ماکروفاژ پلاریزاسیونCordyceps sinensis /

نویسندگان

پارسا عباس زاده بندگز

گروه سمشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

امیر شادبورستان

گروه سمشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران