بررسی رفتار زهکشی نشده ماسه 161 فیروزکوه تحت بارگذاری های مونوتونیک به منظور معرفی ماسه مرجع در تحقیقات ژئوتکنیکی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,613

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE09_775

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1391

چکیده مقاله:

مطالعات فراوانی بر روی ماسهها در شرایط بارگذاری زهکشی نشده انجام شده است. این مطالعات نه تنها با انجام کارهای آزمایشگاهی بلکه با ارائه مدلهای رفتاری در ابعاد مختلفی در حال انجام هستند. از بین این مطالعات تنها تعداد اندکی از دادههای آزمایشگاهی کامل که تحت تمام شرایط ممکن بدست آمده باشند وجود دارد. از آنجایی که ماسه 161 فیروزکوه در سالهای اخیر در خیلی از مطالعات آزمایشگاهی در ایران مورد استفاده قرار میگیرد، معرفی رفتار این ماسه به طور دقیق ضروری مینماید. ماسه 161 فیروزکوه یک ماسه شکسته سیلیسی است که الگوی کاملی از رفتار زهکشی نشده آن با انجام آزمایشهای سه محوری مونوتونیک زهکشی نشدهCU) در این تحقیق ارائه گردیده است. نتایج این تحقیق به صورت منحنیهای تنش-کرنش، منحنیهای مسیر تنش و خطوط حالت ارائه شده است. اغلب نمونههای ماسهای به روش تراکم مرطوب آماده شدهاند. به منظور بررسی تأثیر بافت در رفتار ماسهها چندین نمونه به روش بارش خشک تهیه شده است

کلیدواژه ها:

نویسندگان

کیا فرهمند

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، گرایش خاک و پی، دانشگاه تهران

عباس قلندرزاده

دانشیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تهران