بررسی میزان تا ثیر قانون هدفمندی یارانه ها در میزان صرفه جویی مصرف برق در سالهای آغاز طرح

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 67

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FSICONF07_005

تاریخ نمایه سازی: 30 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

در این تحقیق وضعیت مصرف برق در طول سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۹ ، در بخش های چهارگانه عمده مصرف کشور، یعنیبخش های خانگی ، عمومی، صنعتی و کشاورزی بررسی شده است و سپس با استفاده از روش رگرسیون خطی چند گانه و باوارد کردن متغیرهای تصمیم، یعن ی قیمت متوسط تعرفه های برق مصرفی در هر بخش و تعداد مشترکین آن، خطوط پیشبینی مصرف در بخش های ی اد شده برازش شده است و با استفاده از مقادیر متغیر ها در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مقدار پیشبینی مصرف هر بخش در سال ها ی مذکور به وسیله معادلات این خطوط به دست آمده است. در پا یان، با مقایسه مقدارواقعی مصرف هر بخش، با مقدار پیش بینی شده، به وسیله روش رگرسیون خطی چندگانه میزان صرفه جویی مصرف برق،ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و واقعی شدن قیمت ها، بررسی شده است.

نویسندگان

محمدحسین شایق

مدیر برنامه ریزی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز، کارشناس ارشد مهندسی صنایع

محمدصادق شایق

سرپرست دبیرخانه مناسب سازی شهرداری شیراز، کارشناس ارشد مهندسی معماری