بررسی اثر مدیریت زمان بر پیشرفت تحصیلی دردانش آموزان و دانشجویان در ایران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 351

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PFCONF07_707

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

آدمی در معادله پیچیده ای گرفتار است ، از یک طرف خداوند استعدادها و توانایی های بالقوه و بیکرانی را در وجود او به امانت گذاشته و از سوی دیگر مهلت محدود و نامشخصی به نام عمر را به او عطا فرموده است . در تنگنای چنین معادله ای به او وعده پاداش و مجازات داده شده است ، مسکین ادمی در هنگامه این بشارت و هراس نگران است که در روز باز پسین چگونه پاسخ دهد . زمان ، تنها منبعی است که به شکل مساوی به همه افراد بشر داده می شود ، اما چگونگی استفاده از آن ، سرنوشت زندگی خصوصی ، شغلی و تحصیلی انسان هایی را که به صورت نظاممند و مستمر از این مهارت استفاده می کنند ، تحت تاثیر قرار می دهد . هدف : این تحقیق با هدف بررسی عامل مدیریت زمان بر پیشرفت تحصیلی قشر دانش آموز و دانشجو در ایران می باشد . روش تحقیق : در این نوع پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی و جامعه آماری شامل ۱۶ مقاله طی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ در ایران می باشد ، که به بررسی عامل مدیریت زمان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان می پردازد . یافته ها : نتایج تمام مقالات گردآوری شده برتاثیر مدیریت زمان بر پیشرفت تحصیلی تاکید می کند و نیاز به آموزش این مهارت در قشر دانش آموز و دانشجو لازم به نظر می رسد .

کلیدواژه ها:

مدیریت ، مدیریت زمان ، پیشرفت تحصیلی ، دانش آموزن و دانشجویان .

نویسندگان

سعیده امامی

دکتری روان شناسی کودکان استثنایی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکز استادگروه روان شناسی – مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری