بررسی رابطه خودپنداره خداپنداره باهوش اخلاقی در مشاوران مدارس شهر بجنورد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 63

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LIFECONF06_030

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین خودپنداره- خداپنداره و هوش اخلاقی در بین کلیه مشاوران مدارس بجنورد به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه موردپژوهش٬ مشاوران آموزش وپرورش مدارس بجنورد بودند و نظر به اینکه تمامی مشاوران را شامل شده است. از ۱۰۳ نفر جامعهآماری تعداد ۷۹ نفر از مشاوران مدارس پرسشنامه ها را تکمیل نموده وعودت دادند. ابزارهای پژوهش: پرسشنامه خودپنداره- خداپنداره٬ پرسشنامههوش اخلاقی لنیک وکیل (۲۰۰۵) . برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و از روش های آماری در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفادهگردید. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد تمامی ابعاد هوش اخلاقی با مولفه خودپنداره و خداپنداره در سطح (۰.۰۱) معنادار بودند.

نویسندگان

سیدمحمدصادق میری وحید

دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

حمید رستمی

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان امام محمدباقر(ع)، بجنورد، ایران

معصومه یاسایی سکه

گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، شیروان، ایران