بررسی تاثیر مدیریت ریسک شرکت بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 120

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TCCONF06_007

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ریسک شرکت بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورتهای مالی ۸۱ شرکت در دوره ی زمانی ۱۳۹۶-۱۳۹۲ گردآوری شده است . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تخمین رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی بهره گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق حاکی از آن است که کیفیت بالای مدیریت ریسک بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر منفی و معنادار دارد، بنابراین افزایش کیفیت مدیریت ریسک به کاهش حق الزحمه حسابرسی منجر خواهد شد و بالعکس .

نویسندگان