انطباق مفاهیم معماری بومی ایران با مبانی انرژی پاک در عرصه معماریساختمان های کنونی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 88

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

UVCONF04_043

تاریخ نمایه سازی: 24 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

صنعت ساختمان در عرصه جدید به شدت از موضوعاتی چون کاربرد و استفاده از انرژی به گونه های متفاوت دچار مسائلعدیده ای گردیده است. مهم ترین این موضوع استفاده به شدت زیادی است که در صنایعی چون ساختمان از انرژی هایتجدیدناپذیر می شود. این انرژی ها دار ای منابع محدودی بوده و در آینده ممکن است این محدودیت ها به صورت بسیارجدی تر با صنعت ساختمان همراه شود. موضوع دیگر آلودگی های شدیدی است که از صنعت ساختمان بر محیط زیستطبیعی و انسانی وارد می گردد. تمامی این موضوعات مبانی با اهمیتی هستند که در صورت عدم پرداخت به آنها صنعتساختمان را تبدیل به یک معضل بزرگ انرژی و نقطه ای جهت ایجاد بحران می نماید. براین اساس سوال اساسی تحقیقاین گونه مطرح می گردد که چگونه می توان ساختمان سازی کنونی را از منظر مصرف انرژی را با یک برنامه صحیح بهبهترین صورت مدیریت و برنامه ریزی نمود؟ باتوجه به موضوعات ارائه شده در این پژوهش موضوع انرژی در صنعتساختمان از رویکرد کیفی در امر تحقیق بهره برده است. براین اساس موضوعاتی چون فناوری در کاربرد انرژی و همچنینمبانی بحرانی و معضلات موجود چون انرژی های تجدیدناپذیر و آلودگی های محیط زیستی نیز مورد پرداخت قرار گرفتهاست. نتایج حاکی از آن است که ادغام معماری بومی و همچنین موضوعات ساختمان هوشمند باعث بالا رفتن کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در صنعت ساختمان می گردد. این موضوع فرایند معماری و انرژی پاک و پایدار را بسیار تسهیل می بخشد

نویسندگان

افشین قربانی پارام

دکتری تخصصی معماری؛ استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند

رضا کرابی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.