بررسی تأثیر پدیدة ا لنینو- نوسانات جنوبی بر ورودی سد زایند هرود با استفاده از تحلیل طیفی

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,319

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

316_5277030961

تاریخ نمایه سازی: 1 آبان 1384

چکیده مقاله:

پدیدة ا لنینو- نوسانات جنوبی، با ناهنجار یهای اقلیمی در بسیاری از نقاط جهان مرتبط است .در این مقاله، ارتباط پدیدة ال نینو نوسانات جنوبی -( ENSO) با رواناب زایند هرود در محل ورودی به سد زایند هرود، از طریق آنالیز طیفی(Spectral Analysis)و با تحلیل هارمونیک، مورد بررسی قرار گرفته است .نتیجه، بصورت تعیین بزرگی )نتبت به میانگین صدک لو گنرمال( و تأخیر زمانی تأثیر سیگنال ENSO بر آوردهای زایند هرود بیان شده است. نتیجه نشان داد که تأثیر در سا لهای لانینا و ا لنینوی شدید واضح است، که بترتیب سبب کاهش و افزایش جریان می شود. مقدار بزرگی و بیشترین زمان اثر در حالت ال نینو برابر با/5 ٨. و در فروردین و اردیبهشت . قبل و در حالت لانینا، برابر با8/15و در حدود آذر تا بهمن سال لانینا بدست آمد

کلیدواژه ها:

پیش بینی جریان ، ال نینو- نوسانات جنوبی ، تحلیل طیفی ، تحلیل هارمونیک

نویسندگان

امین حق نگهدار

دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محمد کارآموز

استاد دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر