تخمین میزان حجم پسماند تولیدی یکچاه حفاری (مطالعه موردی چاه شماره ۱۶ منصور آباد)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 312

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEREENG01_191

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

یکی از چالش های اصلی برنامه مدیریت پسماند حفاری در میادین نفتی خشکی ایران اصول روشنی برایمدیریت جریان های پسماند که شامل کاهش، جایگزینی، استفاده مجدد، بازیافت، بازیابی، تصفیه و دفعنهایی می باشد.در حفاری چاه های نفت از سیستم کنترل جامدات پیشرفته و افزودنی های شیمیاییاستفاده می شود. تلفات سیالات حفاری در یک چاه میزان قابل توجهی می باشد که باعث می شودمحیط زیست منطقه با خطر مواجه شد.پسماند تولیدی در هر چاه حفاری شامل سیالات حفاری ،کندههای حفاری ،سیمان حفاری و .... می باشد که برآورد میزان حجم تولیدی آن می تواند در امحاء اینپسماند ها کمک شایانی نماید.در مطالعه حاضر میزان پسماند تولیدی چاه شماره ۱۶ میدان منصور آباد،واقع در خوزستان ،شهرستان بهبهان مورد مطالعه قرار گرفت تا انواع پسماند تولیدی و عوامل تاثیر گذاربر میزان حجم پسماند در این چاه مشخص و محاسبه شود.در این چاه که ۲۸۳۴ متر عمق دارد، میزانپسماند حفاری تثبیت شده اندازه گیری شد که حجم آن بیش از ۱۰۸۰ متر مکعب بود و همچنین باروش های فرمولی ،میزان پسماند تر تولیدی هر چاه بین ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ متر مکعب تخمین گردید.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمد وحیدیان رضازاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد- کارشناس ارشد مدیریت پسماند شرکت پارس حفاران اروند

کوروش معبودی افخم

دانشجوی کارشناسی، رشته مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده مهندسی عمران و علوم زمین ،گروه مهندسی نفت، مواد و معدن – کارشناس مدیریت پسماند شرکت پارس حفاران اروند