کاویتاسیون در سرریزها

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 7,879

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

313_4325848446

تاریخ نمایه سازی: 1 آبان 1384

چکیده مقاله:

یکی از عوامل مهم که پایداری و سازه س رریز را تهدید می کند و ممکن است باعث لطمه جبران ناپذیر به سرریزها شود پدیده نام آشنای کاویتاسیون می باشد . با توجه به اهمیت این موضوع ، این مقاله در ابتدا به بررسی ماهیت پدیده کاویتاسیون و علل و چگونگی رخداد این پدیده در سرریزها می پردازد . بعد از تجزیه و تح لیل عوامل مؤثر در پیدایش کاویتاسیون ، به راههای جلوگیری از وقوع کاویتاسیون اشاره شده است و سعی شده است که این راهکارها به صورت دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . با توجه به اینکه اکنون نصب هواده ها در سرریزها کار برد وسیعی دارد انواع هواده ها و تئوری مربوط به مکانیسم عمل آنها بیان شده است . در مرحله بعدی مطالعات انجام گرفته در مورد تعداد هواده ها و محل قرارگیری هواده ها بحث شده است و در نهایت یکی از نرم افزارهای متداول در مکان یابی محل وقوع به صورت خلاصه تشریح شده است . البته در پایان به این نکته هم تأکید می کنیم که مدلهای ریاضی به صورت WS کاویتاسیون یعنی 77 قطعی و صحیح نمی توانند جوابگوی نیازهای ما در مورد محل وقوع کاویتاسیون و سایر مسایل مربوط باشد بلکه در نهایت از مدلهای هیدرولیکی برای تکمیل مطالعات مربوط استفاده شود.

نویسندگان

میثم کیهان نژاد

دانشجوی کارشناسی عمران سدو شبکه دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

مهدی مرحمتی

دانشجوی کارشناسی عمران سدو شبکه دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور